Tommelein: ‘Eerste energie-atol tegen 2019’
Bart Tommelein (Open VLD) Foto: Photo News

Als het van federaal staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) afhangt komt er nog tegen het einde van deze legislatuur in 2019 een energie-atol op zee. Dat zei hij tijdens een bezoek aan West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé in het kader van de beleidsverklaring van Tommelein.

Tommelein koos voor een van zijn eerste officiële werkbezoeken als staatssecretaris voor een onderhoud met gouverneur Decaluwé. De kerntaak van de gouverneur toont namelijk heel wat raakvlakken met de bevoegdheden van de staatssecretaris.

Beide politici hebben een prioriteitenlijst aan elkaar bezorgd en (blauwe) energie prijkt bovenaan. ‘Momenteel staan er 150 windmolens op zee die 600.000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Deze legislatuur willen we dat verdubbelen’, aldus Tommelein. Een energie-atol, een donutvormige eilandje dat dient voor energieopslag, kan een cruciale rol spelen in die capaciteitsverdubbeling. Door de atol te laten vollopen produceren de onderwatergeneratoren die er middenin liggen stroom. In tegenstelling tot windmolens kan hier energie opgeslagen worden. Niet onbelangrijk gezien het nijpend stroomtekort.

‘Tegen het einde van deze legislatuur moet de eerste atol in Wenduine een feit zijn’, aldus Tommelein. Tot 15 november konden er bezwaren aangetekend worden. ‘Ik ga me daar zo snel mogelijk van vergewissen, zodat we de eerste fase, het zoeken naar een concessiehouder, kunnen opstarten’, vertelt Tommelein.

Er werden nog twee prioriteiten naar voren geschoven. Naast het behoud van de goede organisatie van de scheepvaart op de druk bevaren Noordzee wil Tommelein tegemoet komen aan de gouverneur en werk maken van een nieuw Koninklijk Besluit rond watersport. Tommelein wil ruimte bieden aan topsporters om ook te kunnen trainen bij felle wind, en tegelijkertijd de amateurs aan banden leggen tijdens stormweer.