Werklastmeting ambtenaren van start in januari 2016
Steven Vandeput (N-VA) Foto: BELGA

Tegen januari 2016 moet de werklastmeting voor de ambtenaren operationeel zijn. Dat heeft minister Steven Vandeput (N-VA) maandagmiddag gezegd in de Kamer bij de bespreking van zijn beleidsverklaring.

Vandeput kennen we intussen vooral als onze nieuwe minister van Defensie, maar daarnaast is hij ook bevoegd voor Ambtenarenzaken. Tijdens zijn beleidsverklaring, die hij maandag voorstelt in de Kamer, kwam dus ook deze bevoegdheid aan bod.

Van de werklastmeting was al sprake in het regeerakkoord, maar een datum was er tot vandaag nog niet. Bedoeling van zo’n meting is dat wordt bekeken in welke afdelingen te veel, net genoeg of te weinig uren worden geklopt. Op basis daarvan kan dan worden geschoven met de ambtenaren. De meting zal dus van start gaan vanaf januari 2016, zo kondigde Vandeput aan. Ze zal worden uitgewerkt door de FOD Personeel en Organisatie en concreet worden uitgevoerd door het management van de betrokken FOD of overheidsdienst.

Daarnaast had de minister het ook kort over de besparingen, waar ook de ambtenaren aan moeten bijdragen. ‘In het regeerakoord en de begroting wordt gesproken over lineaire besparingen, maar bij de implementatie ervan moet wel bekeken worden waar er nog ruimte is en waar er knelpunten zijn’, klonk het. Hetzelfde geldt volgens Vandeput voor de niet-vervanging van personeel dat op pensioen vertrekt. ‘Via onderhandelingen kan er gedifferentieerd worden, en ook synergieën en samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.’

Later op de dag stelt Vandeput nog zijn beleidsverklaring voor Defensie voor.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig