Vandeput zal verlenging Irak-missie voorleggen aan ministerraad
Foto: BELGA
Minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad voorstellen om de Belgische deelname aan Operatie Desert Falcon in Irak met zes maanden te verlengen. Dat zei hij maandagnamiddag in de commissie Landsverdediging van de Kamer waar hij zijn beleidsverklaring toelichtte. Vooral uit SP.A-hoek weerklonk kritiek over hoe de minister de missie van de Belgische F-16's wil verlengen zonder daarbij eerst het parlement te raadplegen.

Volgens minister Vandeput blijven de buitenlandse missies de hoofdtaak van de Belgische strijdkrachten. Dat betekent ook dat de trainingsmissie in Mali, de ondersteuningsmissie in Afghanistan, de Navo-opdracht voor de bescherming van het Baltische luchtruim en de programma's in Afrika zullen blijven doorlopen.

Eerder besliste de regering om de Belgische deelname aan de missie in Irak, in het kader van de strijd tegen Islamitische Staat (IS) te verlengen tot het einde van dit jaar. De minister van Defensie zou deze missie nu graag met nog een half jaar verlengd zien. Minister Vandeput zal dit nu aan de ministerraad voorleggen, verduidelijkt hij.

In de oorspronkelijke beleidsverklaring stond gewoon dat de missie verlengd zal worden. Die formulering stootte vooral de SP.A-fractie tegen de borst. 

‘Inzet F-16’s in Irak eerst evalueren, dan pas mandaat verlengen’

Met name SP.A-kamerleden Alain Top en Dirk Van der Maelen verklaarden zich allesbehalve akkoord met de minister van Defensie om, zonder parlementair overleg, het mandaat van de F-16's in Irak met minstens zes maanden te verlengen.

‘Volgens de vastgelegde agenda zouden we woensdag in de commissie een evaluatie maken van de operatie. De Minister heeft die bespreking niet afgewacht en al op eigen houtje de verlenging in zijn beleidsverklaring opgenomen’, zeggen zowel Alain Top als Dirk Van der Maelen.

Het is de regering die beslist over de inzet van gevechtstroepen in buitenlandse operaties. SP.A wil de huidige regels echter aanpassen en het nemen van dat soort beslissingen laten voorafgaan door een debat in het parlement. ‘Op die manier kan de regering een weloverwogen besluit nemen’, zegt Alain Top in een persmededeling.

'Eenzijdige visie op deelname aan internationale operaties'

Zijn collega Dirk Van der Maelen vindt dat de jongste beleidsverklaring ook ‘opnieuw’ een zeer eenzijdige visie op de deelname aan internationale militaire operaties tentoonspreidt.

‘Minster Vandeput zet alle zeilen bij om mee te stappen in deze NAVO-interventie. Maar hij bouwt tegelijkertijd wel het Belgisch aandeel in VN-blauwhelmoperaties gestaag af. Daarmee zet Vandeput de lijn van Minister De Crem verder. Een goed voorbeeld daarvan is dat de nieuwe regering heeft beslist om een punt te zetten achter de zinvolle Unifil-ontmijningsmissie in Libanon, terwijl de desastreuze NAVO-missie in Afghanistan wordt verdergezet en inmiddels een engagement is aangegaan voor de verlenging van de robuuste oorlogsmissie in Irak’, besluit Van der Maelen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig