‘Gelukstips hebben effect op ons geluksgevoel’

Gelukstips hebben wel degelijk effect op ons geluksgevoel, zowel op korte als op lange termijn. Ze doen ons ook dieper nadenken over het leven dat we leiden en wat ons daarin (on)gelukkig maakt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek over ‘de maakbaarheid van ons geluk’.

Begin 2014 hebben 7.770 Vlamingen een maand lang meegewerkt aan het geluksonderzoek. Na een half jaar volgde een opvolgingsonderzoek. Bij dit onderzoek vertrok het team van Patrick Luyten van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en ‘geluksambassadeur‘ Leo Bormans van de stelling dat persoonlijk geluk voor 50 procent genetisch bepaald is en voor 10 procent afhankelijk is van omstandigheden. De onderzoekers wilden te weten komen hoe de resterende 40 procent mogelijk te sturen valt. Het onderzoek toont aan hoe positieve psychologie interventies, zeg maar gelukstips, de maakbaarheid van het geluk gunstig en met blijvend effect beïnvloeden.

De bijna 8.000 deelnemers werden verdeeld in drie groepen: een deel kreeg dagelijkse gelukstips, een tweede groep kreeg wekelijks uitgebreidere doe-gelukstips en de derde groep was een zogenaamde controlegroep: zij kregen eerst vragenlijsten te verwerken en kregen pas na vier weken tips.

Het bleek dat 74 procent van de deelnemers vond dat de gelukstips hun kijk op het leven voor een deel hadden veranderd. Meer dan 83 procent gaf aan dat ze erdoor gingen nadenken over hun leven. 'Als we de gelukstips zouden vergelijken met een interventie die het intelligentiequotiënt verhoogt, dan zouden ze het IQ met circa 3 tot 7 punten verhogen', zeg prof. Luyten. 'Als de tips een dieet zouden zijn, dan zouden ze de dieetvolgers 2 tot 6 kilo doen verliezen.'

Het onderzoek bracht aan het licht dat geluk weinig te maken heeft met leeftijd, geslacht, al dan niet gehuwd zijn of sociale status van een mens, maar het toont ook aan dat het effect van de gelukstips niet bij iedereen even groot is. Depressieve mensen, mensen die een hang naar perfectionistisch gedrag hebben of die angst hebben om zich te hechten, zullen nood hebben aan meer ondersteuning dan deze gelukstips kunnen geven.

Maar voor een behoorlijk grote groep mensen kunnen de tips een opstap zijn naar de vervulling van iets wat in elke mens ingebakken zit: de fundamentele drijfveer om gelukkig te zijn en bij te dragen tot het geluk van anderen. 'Geluk is een tweeling', zegt Bormans in dat verband. 'Het gaat niet alleen om jezelf, maar ook om je medemens.' Het is dan ook geen wonder dat vele tips gericht zijn op het beoefenen van wat vroeger 'deugden' werden genoemd: dankbaarheid voor de medemens, compassie tonen voor wat anderenoverkomt, vergevingsgezindheid, en dergelijke.

Is 'Veel geluk' een receptenboek waardoor iedereen altijd gelukkig zal worden? 'Nee', zegt Leo Bormans. 'Ik ben niet de man die iedereen wil verplichten tot gelukkig zijn. Ik ben ook niet een goeroe die het licht heeft gezien. Ik ben alleen een journalist die bepaalde inzichten over dit onderwerp heeft samengebracht.'