‘Een Vlaams beleid zou beter zijn’
De stoet bij de opening van het academisch jaar voor de KU Leuven. Foto: BELGA

KU Leuven wil zwaar gebuisde eerstejaarsstudenten verhinderen om de opleiding verder te zetten. Geen slecht idee, vinden ook veel studentenverenigingen, mits een paar voorwaarden. Andere universiteiten hopen evenwel op een maatregel op Vlaams niveau.

KU Leuven heeft een plan klaar om studieduurvertraging aan te pakken. In je eerste jaar niet geslaagd voor 30 procent van de opgenomen studiepunten? Dan mag je je niet meer voor diezelfde opleiding inschrijven. Om de ‘doorgeslagen flexibilisering’ in te perken en de ‘barslechte slaagcijfers’ op te krikken, zeggen initiatiefnemers vicerectoren Didier Pollefeyt (onderwijsbeleid) en Rik Gosselink in De Standaard.

Donderdag wordt het voorstel aan de onderwijsraad voorgelegd. Daarin zitten ook studenten, en zij zouden wel eens minder tegenstand kunnen bieden dan verwacht. Het Leuvense studentenblad Veto wist zondagavond al dat er ‘weinig kritiek te merken’ viel bij de studenten, en ook in De Standaard leest het dat de studentenraad van de KU Leuven het voorstel alvast steunt. ‘Wij pleiten al langer voor een snellere heroriëntatie van studenten’, stelde voorzitter Andries Verslyppe. ‘Het moet wel gekoppeld zijn aan een beter instroombeleid.’

Uitgesloten

Ook de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Studenten, Bram Roelant, is positief over het voorstel. In De Ochtend op Radio 1 wijst hij er wel op dat voorlopig enkel de KU Leuven de beslissing wil nemen, en dat dat ertoe kan leiden dat wie daar uitgesloten wordt, het bij een andere universiteit gewoon opnieuw kan proberen. ‘Een Vlaams beleid zou beter zijn’, wijst hij naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ‘Nog beter zou zijn dat de student van wie ingeschat kan worden dat hij bij een bepaalde opleiding geen grote slaagkansen heeft, die opleiding ook niet begint te volgen.’

De VVS is dus niet per definitie tegen, maar moet nog overleggen.

Herpakken

Of het evenwel een algemene, universitaire maatregel zal worden, valt nog af te wachten. Andere universiteiten blijken er immers heel wat minder voor te voelen. Allereerst betreurt Alain Verschoren, rector van de Antwerpse universiteit, in De Morgen dat het initiatief er niet kwam na interuniversitair overleg. ‘Het kan een gevaarlijk precedent zijn, omdat het een chaos wordt als universiteiten afzonderlijk ingrijpende maatregelen gaan nemen.’ Los daarvan vindt hij het een ‘bespreekbaar’ idee.

Ook UHasselt vindt dat, ‘als het wordt geïntroduceerd, dan moet het voor iedereen gelden. Anders kan er extra concurrentie ontstaan tussen de verschillende instellingen en dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk.’ De meeste tegenkanting zou tot slot misschien wel vanuit Gent kunnen komen. ‘Ingrijpen bij eerstejaars? Ik denk niet dat dat de beste oplossing is’, redeneert onderwijsdirecteur Kris Versluys in De Morgen. ‘Je moet mensen de kans geven zich te herpakken.’

'Voorstel KUL niet relevant'

Bij de Vrije Universiteit Brussel klinkt het dan weer dat het voorstel van de KUL 'niet relevant' is in het licht van het huidige overleg binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Dat overleg kadert juist in het verbeteren van het studierendement. 

Yvette Michotte, vicerector Onderwijsbeleid bij de VUB, wil dat het huidige debat rond studierendement in een bredere context wordt geplaatst. Het flexibiliseringssysteem dat de laatste jaren in het hoger onderwijs werd ingevoerd, heeft volgens velen zijn grenzen bereikt en zelfs tot excessen geleid, onder meer in de administratieve werklast.

Sinds vorig jaar bespreken de VLIR en de VLOR (de Vlaamse onderwijsraad) in opdracht van de minister maatregelen als een oriënteringsproef, een ijkingsproef en de herziening van de flexibilisering. De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat hier tegen het voorjaar een voorstel over op tafel komt. Daarbij zou ook aangegeven worden welke secundaire richtingen als 'doorstroomrichtingen' gelden, en voor welke richtingen een overgangsjaar wordt voorzien.

'Het is binnen dit kader dat het beleid van de universiteiten verder op elkaar wordt afgestemd', zegt de vicerector van de VUB. 'Wij zijn trouwens geen voorstander van een weigering na één jaar. Aan de VUB proberen we al na één maand de risicostudenten te identificeren om dan met hen een begeleidingstraject af te spreken met het oog op een eventuele heroriëntering.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig