Kapitaal en btw laten ruimte voor ‘tax shift’

‘Belastingverschuiving van 8 miljard mogelijk’

België heeft ruimte voor een echte tax shift, suggereren cijfers van de Oeso. Door meer inkomsten te halen uit groene fiscaliteit, btw en kapitaal en minder uit arbeid kan België zijn concurrentiepositie herstellen.

Een vergelijking van de belastingen die Oeso-landen heffen op arbeid en kapitaal (zie grafiek) toont aan dat er in België ruimte is voor een reële tax shift. ‘We zouden naar het gemiddelde ...

Niet te missen