KU Leuven wil zwaar gebuisde eerstejaars tegenhouden
Foto: Photo News

Wie aan de KU Leuven op het einde van zijn eerste jaar voor minder dan 30 procent van zijn vakken slaagt, mag niet voortstuderen in dezelfde opleiding. Dat stellen de vicerectoren van de universiteit voor.

Een student die aan de KU Leuven in zijn eerste jaar voor minder dan 30 procent van de opgenomen studiepunten – zeg maar: vakken – slaagt, mag zich niet meer inschrijven in dezelfde opleiding. Dat idee leggen vicerectoren Didier Pollefeyt (onderwijsbeleid) en Rik Gosselink donderdag voor aan de onderwijsraad, waarin ook de studenten zitten.

‘Op die manier willen we de doorgeslagen flexibilisering terugdringen en de barslechte slaagcijfers opkrikken’, zegt Pollefeyt. Gelet op de besparingscontext hoopt de universiteit middelen die het nu in hopeloze studenten stopt, nuttiger te besteden aan studenten met meer potentieel.

Een jaar omvat 60 studiepunten. 30 procent daarvan komt neer op 18 studiepunten, of drie grote of vier kleine vakken. Voor de vicerectoren mag de norm ook op 20 procent liggen. ‘Daarover kan gepraat worden.’

Leuven heeft berekend dat 6,5 procent van de eerstejaars die voor minder dan 30 procent van hun studiepunten slagen, later toch het diploma haalt. Zij zouden door de voorgestelde maatregel kansen ontnomen worden. ‘Die collateral damage willen we voorkomen’, zegt Pollefeyt. ‘We denken dat, als we strenger zijn, de studenten alerter zullen zijn en harder zullen werken. Die 6,5 procent zou dus slinken. Voor wie ziek is geweest of een sterfgeval heeft meegemaakt, zal bovendien een uitzondering wegens overmacht mogelijk blijven.’

Studenten die de 30 procent niet halen, kunnen geheroriënteerd worden of eventueel een opleiding aan een hogeschool proberen. ‘We willen vermijden dat ze jaren blijven hangen in de bachelor en finaal met lege handen eindigen. Kunnen studenten naar een andere universiteit trekken om dezelfde opleiding alsnog voort te zetten? ‘Idealiter sluiten we daarover een akkoord tussen de universiteiten’, zegt Pollefeyt.

Het voorstel beantwoordt aan de steeds luider klinkende roep om de ‘doorgeslagen’ flexibilisering van het hoger onderwijs aan banden te leggen. Die stelt studenten in staat examens over verschillende jaren te spreiden. De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), verwachtte voorstellen van de instellingen om een en ander bij te sturen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig