Bedrijven steken groot stuk indexsprong in eigen zak
de indexsprong zal wellicht niet onmiddellijk voor extra jobs zorgen Foto: Photo News

De regering gaat ervan uit dat de bedrijven volgend jaar een groot stuk van de indexsprong in eigen zak steken en zo 850 miljoen euro extra winst gaan maken.

‘Dat de werkgevers met de indexsprong en met de loonlastenverlaging van 960 miljoen euro heel goed begrijpen dat van hen iets verwacht wordt – investeringen, innovatie, werkgelegenheid – dat is evident’, zei vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) afgelopen zondag nog in het programma De Zevende Dag. ‘Maar de vraag is: hoe kan je dat organiseren dat men daarover rond de tafel komt zitten en daar ook een akkoord over sluit?’

Maar de regering gaat er blijkbaar zelf ook niet vanuit dat de bedrijven de lastenverlaging die ze halen uit de indexsprong, ten volle investeren. Ze rekent er immers op dat de vennootschapsbelasting, dankzij de indexsprong, volgend jaar met 215 miljoen euro zal toenemen. Zo blijkt uit de ‘Algemene Toelichting’ bij de begroting die de regering in de Kamer heeft neergelegd. ‘Er moet rekening gehouden worden met de lagere personeelsuitgaven van de bedrijven, die resulteren in een hoger dan verwachte vennootschapsbelasting’, staat er te lezen. Met andere woorden: dankzij de indexsprong moeten de bedrijven minder betalen aan lonen en de regering gaat ervan uit dat de bedrijven daarvan in 2015 een groot deel in eigen zak steken en niet investeren in banen. Bedrijven betalen in ons land gemiddeld effectief ongeveer 25 procent aan vennootschapsbelasting, zo blijkt uit recente cijfers van de Hoge Raad van Financiën. De regering houdt er in haar begroting voor volgend jaar dus rekening mee dat de bedrijven dankzij de indexsprong 850 miljoen euro extra winst gaan maken, omdat ze minder moeten uitgeven aan lonen. Dit terwijl de indexsprong volgend jaar in een eerste fase goed is voor een lastenverlaging van 1,2 miljard. Het gros daarvan gaat dus volgend jaar naar de winst van de bedrijven en niet naar extra banen.