‘Regering kan vooruitzicht ombuigen’
Foto: BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is overtuigd dat een verlaging van de Belgische rating vermeden kan worden indien de regering zich aan het regeerakkoord houdt. Zo reageert hij op de nieuwe rating van kredietbeoordelaar Fitch, die de vooruitzichten voor de Belgische rating vrijdagavond verlaagde van stabiel naar negatief.

Fitch behoudt de rating van België op AA, maar verlaagde de vooruitzichten van stabiel naar negatief. Als voornaamste redenen haalt het agentschap de evolutie van de schuldgraad, de tegenvallende economische groeiprognoses en het gebrek aan vooruitgang bij de sanering van de begroting in 2014 aan.

Van Overtveldt maakt zich sterk dat de regering de vooruitzichten opnieuw kan ombuigen naar stabiel. Hij verwijst naar de mededeling van Fitch, die stelt dat 'het begrotingsontwerp voorziet in een sterke daling van het globaal begrotingstekort naar 2,1 procent van het bbp in 2015'. 'Het is gebaseerd op saneringsmaatregelen ten belope van 1 procent van het bbp die hoofdzakelijk structureel zijn en werken op het beheersen van de uitgaven. Dit is een significant verschil met de kwaliteit van maatregelen inzake publieke sanering die sinds 2009 te veel gesteund heeft op eenmalige ingrepen en belastingverhogingen', zo citeert de minister Fitch.

'Indien de regering zich aan het regeerakkoord houdt, kan een verlaging van de rating in de toekomst vermeden worden en kunnen de vooruitzichten opnieuw verhoogd kunnen worden naar stabiel. De regering zal nauwgezet de evolutie van het begrotingstekort volgen en de geplande maatregelen uitvoeren om de economische groei op korte en lange termijn te ondersteunen', besluit Van Overtveldt vrijdagavond in een mededeling.