Fitch verlaagt vooruitzichten voor ons land
Foto: EPA

Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de ratingvooruitzichten van ons land van stabiel naar negatief. Ons land behoudt wel de AA-rating.

Fitch Ratings maakt zich zorgen over verschillende elementen in de begroting en stelt daarom de vooruitzichten bij van stabiel naar negatief.

Het ratingagentschap haalt als voornaamste reden aan dat er inzake de sanering van de begroting in 2014 te weinig vooruitgang is geboekt.  Fitch haalt onder meer aan dat de vermindering van het begrotingstekort is stilgevallen in 2014 en dat het begrotingstekort wellicht meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt. ‘Dat is 0,6 procentpunt meer dan de oorspronkelijke doelstelling,’ klinkt het.

Verder zijn de evolutie van de schuldgraad en de tegenvallende economische groeivooruitzichten de voornaamste oorzaken waarom Fitch de vooruitzichten verlaagt. Volgens Fitch zal ook in 2015 en 2016 het begrotingstekort minder snel afnemen dan gepland. De kredietbeoordelaar schat dat een extra inspanning van 1,6 miljard euro nodig is om het tekort volgend jaar te verminderen tot de doelstelling van 2,1 procent.

Fitch toont zich wel tevreden over de structurele hervormingen die de federale regering wil doorvoeren. Het agentschap stelt vast dat de begroting 2015 reeds ‘structurele maatregelen’ inhoudt om het begrotingstekort te verminderen tot 2.1% van het BBP. ‘Dit is een significant verschil met de inspanning sinds 2009 die vooral was gebaseerd op extra inkomsten en eenmalige maatregelen,’ aldus Fitch.