Brugse bisschop reageert voor het eerst op misbruikschandaal
Foto: BELGA

Bisschop van Brugge Jozef De Kesel heeft voor het eerst gereageerd op het jongste geval van seksueel misbruik in de Kerk, door een priester in Hooglede. De Kesel blijft erbij juist heeft gehandeld. ‘Een onmiddellijke schorsing lag bijzonder moeilijk. Ik wist dat er iets was, maar kende de zwaarte van de feiten niet’, vertelde hij in Terzake.

'Ik heb meteen gehandeld nadat de klacht binnenkwam bij het Opvangpunt', vertelde de bisschop. ‘Ik heb ervoor gezorgd dat de klacht onmiddellijk werd doorgespeeld aan Justitie. Vervolgens heb ik niet meteen ingegrepen omdat justitie niet wou dat het onderzoek doorkruist werd.’

Het lijkt de bisschop dan ook logisch dat de priester niet meteen geschorst werd. ‘Het dossier van justitie bleef maar aanslepen en al die tijd is er nooit gevraagd om maatregelen te treffen. De man werd voor de feiten ook niet gearresteerd. Het was dus bijzonder moeilijk voor het bisdom om te oordelen over de feiten. Ik wist wel dat er iets was, maar kende de zwaarte van de feiten niet. Dan is een preventieve schorsing een te zware maatregel’, klonk het bij De Kesel. Bovendien hadden noch de psychiater van de priester noch het opvangpunt voor seksueel misbruik een dergelijke maatregel gevraagd.

Dat uiteindelijk toch werd overgegaan tot schorsing, komt mede door de zaak in Middelkerke. Daar zou een priester opnieuw benoemd worden nadat hij in 2008 een minderjarige had aangerand. ‘Ik heb veel geleerd door die zaak en ben door de publieke opinie tot inzicht gekomen’, vertelt De Kesel. ‘Ik kon niet blijven wachten op justitie.’

De bisschop besloot met de voorzichtige voorspelling dat er geen lijken meer uit de kast zullen vallen in het bisdom. ‘Ik hoop het, maar moeten voorzichtig zijn. Je weet nooit. Er zijn alvast geen actieve priesters die gevolgd worden voor dergelijke zaken.’