Meer tijd voor lidstaten voor hoge naheffingen EU-begroting
Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Kristalina Georgieva. Foto: EPA

De Europese Commissie heeft woensdag een voorstel op tafel gelegd dat de lidstaten in bepaalde omstandigheden meer tijd moet geven om naheffingen aan de Europese begroting te storten. De aanpassing van de regels komt er na de forcing van de Britse premier David Cameron, die weigerde om tegen december een extra factuur van 2,1 miljard euro op te hoesten.

Volgens het voorstel kan de deadline ‘in buitengewone omstandigheden’ opgeschoven worden van 1 december tot 1 september van het volgende jaar, zonder de heffing van bijkomende interesten. Een regering kan die uitzonderingsmaatregel aanwenden wanneer ze plots meer dan het dubbele van haar maandelijkse bijdrage moet bijbetalen. De maatregel kan ook gelden voor alle lidstaten samen wanneer de extra factuur meer dan het dubbele bedraagt van de totale maandelijkse bijdrage.

‘De Commissie is zeer snel op de proppen gekomen met een voorstel dat vermijdt dat er dit jaar en in de toekomst zo’n last op de nationale schatkisten wordt gelegd’, reageerde vicevoorzitster bevoegd voor begroting Kristalina Georgieva. De Bulgaarse beklemtoonde wel dat de financiële betrouwbaarheid van de Unie overeind moet blijven. Zo moeten lidstaten bij verlenging van de deadline een bindend betalingsplan moeten voorzien. Wordt dat niet gerespecteerd, dan wordt alsnog interest geheven.

Samenloop van omstandigheden deed totale factuur exploderen

De Europese ministers van Financiën hadden Georgieva vrijdag de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken. Daarmee kwamen ze tegemoet aan de eisen van Groot-Brittannië, Nederland en enkele andere lidstaten die dit jaar door een herberekening van de nationale bijdrages een ongewoon hoge naheffing kregen.

De Britse premier David Cameron maakte duidelijk dat hij de extra factuur van 2,1 miljard euro niet zou betalen tegen de wettelijke deadline van 1 december. Londen betaalt nu de helft van die factuur met uitstel en in twee schijven. De rest van het verschuldigde bedrag wordt verrekend met een Europese teruggave aan de Britten volgend jaar.

De lidstaten financieren ongeveer driekwart van de Europese begroting. Die bijdrages worden berekend op basis van de rijkdom van elke lidstaat en ze worden jaarlijks aangepast aan schommelingen in het bruto nationaal inkomen van de lidstaten. Doorgaans zorgen die herberekeningen van de verdeelsleutel niet voor discussie, maar door een samenloop van omstandigheden explodeerde de totale aanpassing dit jaar plots tot 9,5 miljard euro.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in