Muyters schroeft tewerkstellingspremie 50-plussers terug
Philippe Muyters (N-VA) Foto: Photo News

De tewerkstellingspremie die het voor werknemers aantrekkelijker moet maken om 50-plussers in dienst te nemen, ook wel de ‘premie 50+’ genoemd, wordt vanaf begin volgend jaar deels teruggeschroefd. Ze verdwijnt immers voor de 50- tot 55-jarigen die minder dan een jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden, zo heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Oppositiepartij SP.A begrijpt de beslissing niet en spreekt van een ‘pure besparingsmaatregel’.

De tewerkstellingspremie werd in 2006 ingevoerd onder voormalig Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). Bedoeling was om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om oudere werknemers aan te werven. Werkgevers die een 50-plusser aanwerven, kunnen erdoor onder bepaalde voorwaarden genieten van een loonkostvermindering.

De premie is ook erg populair. Het aantal toegekende premies steeg in 2012 van 2.129 in 2007 naar 3.721 in 2012. Van die 3.721 premies gingen er 2.551 naar de leeftijdsgroep 50- tot 55-jarigen.

Toch schrapt Muyters nu een deel, meer bepaald de premie voor de groep 50- tot 54-jarigen die minder dan een jaar werkloos zijn. Aan de rest van de premies (bijvoorbeeld voor 55 plussers en 50- tot 55-jarigen die langer dan een jaar werkloos zijn) wordt niet geraakt.

‘Afstand tot arbeidsmarkt kleiner voor 50- tot 55-jarigen’

De reden voor de gedeeltelijke afschaffing is dubbel. Zo past de maatregel volgens het kabinet-Muyters in de geplande uitbouw van een vereenvoudigd doelgroepenbeleid dat men op poten wil zetten. Dat doelgroepenbeleid zal zich onder meer toespitsen op de tewerkstelling van 55-plussers. ‘Dit is een eerste voorbereidende stap naar dat vernieuwde doelgroepenbeleid’, klinkt het. ‘Daarnaast is gebleken dat voor de groep van 50- tot 55-jarigen de afstand tot de arbeidsmarkt de voorbije vijf jaar kleiner is geworden.’

‘Pure besparingsmaatregel’

Oppositiepartij SP.A is echter niet te spreken over de ingreep. ‘De premie is echt een succesverhaal voor de tewerkstelling van 50-plussers.’, reageert SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache. ‘Bijna alle mensen met zo’n premie (97 procent) blijven ook duurzaam aan de slag. De afschaffing is onbegrijpelijk en een pure besparingsmaatregel.’

Dat de regering werk wil maken van een vereenvoudiging en versterkt wil inzetten op het aan de slag houden van 55-plussers is volgens Kherbache terecht. ‘Maar dat mag niet ten koste gaan van de 50- tot 55-jarigen.’

De SP.A-politica vreest dat vooral arbeiders uit de industrie de dupe zullen worden van de afschaffing. ‘Veel premies gaan nu naar die arbeiders. Maar de oudere laaggeschoolden dreigen nu volledig uit de boot te vallen. Zij dreigen in de langdurige werkloosheid te belanden en iedereen weet dat het dan extra moeilijk wordt om opnieuw aan de slag te geraken.’