Vlaamse regering keurt nieuwe antidopingcode goed: wat verandert er?
Foto: BELGA

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerpdecreet over de nieuwe antidopingcode goedgekeurd. De nieuwe code van het Wereldantidopingagentschap WADA werd al in november 2013 goedgekeurd door de politieke en de sportwereld, maar de lidstaten moesten de wijzigingen nog in hun eigen wetgeving omzetten, zodat de nieuwe regels tegen begin 2015 van kracht kunnen zijn. Het ontwerpdecreet is nu goedgekeurd, het Vlaams Parlement moet het licht nog definitief op groen zetten.

‘De code is er niet om iemand te ‘pakken’, maar wel om ervoor te zorgen dat mensen die clean willen sporten beschermd kunnen worden’, aldus Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Muyters was als expert-minister in de Foundation Board van het WADA (afgevaardigd door de EU) nauw betrokken bij de samenstelling van de nieuwe code. Hij noemde de nieuwe regelgeving eerder al ‘strenger, slimmer en klantvriendelijker’ en herhaalde dat vrijdag. Volgens hem wordt met de nieuwe code ook een stap voorzuit gezet. ‘Het is een efficiënt, maar klantvriendelijk decreet. Ik ben ervan overtuigd dat we onze voortrekkersrol wat antidopingbeleid betreft moeten blijven spelen.’

Langere schorsing en verjaringstermijn bij eerste vergrijp

Zoals bekend wordt de standaardtermijn voor een eerste vergrijp voor wie bewust naar doping grijpt van twee naar vier jaar verhoogd (‘Voor doelbewuste overtreders is er wel degelijk twijfel over hun eerlijk sportershart en moet dit kunnen’, aldus Muyters) en ook de verjaringstermijn wordt opgetrokken, van acht naar tien jaar.

Strafmaten worden flexibeler - sporters die kunnen aantonen dat de inname van een stof onvrijwillig gebeurde (cannabisgebruik op een feestje, of als een behandelende arts bijvoorbeeld zei dat het niet om verboden middelen ging), kunnen lichtere straffen krijgen - en er wordt slimmer en efficiënter gecontroleerd (intelligent testing, niet in elke sport zijn bepaalde stoffen of producten nuttig als doping). Daarnaast worden niet meer verblijfsgegevens opgevraagd dan nodig.

Ook trainers en begeleiders worden aangepakt

Met de nieuwe dopingpraktijk kan er ook worden opgetreden tegen trainers en begeleiders van sporters. De omgeving van de sporter kan dus voor het eerst worden aangepakt. Zo wordt samenwerking met een eerder veroordeelde begeleider verboden voor de duur van diens schorsing (de sporters worden op de hoogte gebracht van personen waar niet mee mag worden samengewerkt). Het is wel aan de internationale sportfederaties om daarin het voortouw te nemen, in bijvoorbeeld het wielrennen is dat dus de UCI.

Bij internationale evenementen is het de internationale federatie die controleert en sanctioneert, bij nationale events het nationaal antidopingagentschap (NADO). Dat kan de sanctionering toevertrouwen aan de federaties (in Vlaanderen de Vlaamse Gemeenschap voor breedtesport en het Vlaams Doping Tribunaal voor elite). Als er een definitieve uitspraak ten gronde is bij meerderjarige elitesporters, volgt er overigens een publicatie op de website van het NADO.

Pijnlijke situaties zoals bij Van der Plaetsen kunnen voorkomen worden

Het decreet is ook menselijker, zegt Muyters. Zo volgt een voorlopige schorsing zo snel mogelijk na de betrapping, maar krijgen sporters de kans om gehoord te worden vóór hun voorlopige schorsing. De pijnlijke zaak rond Thomas Van der Plaetsen (die een positieve dopingtest had afgelegd, voorlopig geschorst werd en even als dopingzondaar beschouwd werd, maar bij wie teelbalkanker vastgesteld werd, nvdr), kan op deze manier dus voorkomen worden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig