SP.A: 'Crevits zet 1 op 2 scholen in de kou'
Foto: BELGA
Elke school krijgt op termijn een basistoelage per kind. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt daarmee een einde aan de extra steun voor kansarme leerlingen in de basisfinanciering van scholen, schrijft De Tijd. De onderwijskoepels zijn tegen. Maar het kabinet van Crevits reageert dat de minister 'blijft investeren in extra ondersceuning scholen voor gelijke kansen'.

In een opiniestuk in De Standaard van 4 september vreesde Frank Vandenbroucke, oud-minister van Onderwijs, er al voor. Eén zinnetje in het Vlaams regeerakkoord liet al uitschijnen wat vandaag inderdaad in de beleidsnota van Crevits staat. Dat scholen met kansarme leerlingen hun extra geld kwijt zijn.

Vandaag krijgen scholen met kansarme leerlingen een financieel duwtje in de rug via hun werkingsmiddelen. Concreet gaat het om kinderen met een laagopgeleide moeder, kinderen die thuis geen Nederlands spreken of die uit een gezin met een laag inkomen komen. Die criteria verdwijnen uit de basisfinanciering. De totale pot van werkingsmiddelen blijft dezelfde, maar hij zal op een andere manier worden verdeeld. Aan het geld voor de omkadering voor kwetsbare kinderen - waarmee extra leerkrachten worden betaald - wordt niet geraakt.

De onderwijskoepels kanten zich tegen de plannen van de regering. 'Om gelijke onderwijskansen te kunnen garanderen, hebben sommige kinderen meer ondersteuning nodig', luidt het bij het GO! 'Voor bepaalde groepen zijn specifieke maatregelen en investeringen nodig', zegt Chris Smits, secretaris-generaal van de katholieke koepel. 'Scholen met kansarme kinderen nemen enkele basistaken van ouders over', zegt ook Bruno Sagaert van de onderwijskoepel van de steden en gemeenten.

1 op 2 scholen in de kou

Met de aanpassing dreigt de Vlaamse regering één op twee scholen in de kou te zetten, vreest Vlaams parlementslid Caroline Gennez. “Als de onderwijsminister het regeerakkoord naar de letter uitvoert dan zijn de gevolgen zeer verregaand”, zegt de SP.A'er. “De ongelijkheid in ons onderwijs zal alleen maar toenemen. Deze regering creëert geen kansen voor die kinderen en jongeren die net meer ondersteuning nodig hebben, en neemt daarbij de hoop op een betere toekomst weg. De vorige regeringen hebben net geïnvesteerd in gelijke onderwijskansen, met resultaat. We moeten daar dan ook net mee doorgaan.”

'Een grote ongelijkheid in het onderwijs, betekent vaak een grotere ongelijkheid in het leven daarna', voert SP.A aan. “Die achterstand werken de meesten nooit meer weg en dat voelt de hele samenleving.”

 

Blijven investeren

'Vlaanderen blijft volop investeren in extra ondersteuning scholen voor gelijke kansen', nuanceert het kabinet van minister Crevits. 'Scholen met meer kansarme kinderen krijgen van de Vlaamse overheid extra middelen voor personeel en voor hun werking. De verdeling van het luik werkingsmiddelen zal evolueren op objectieve en rechtvaardige basis. Voor de werkingsmiddelen lopen twee onderzoeken om na te gaan hoe die in scholen aangewend worden en hoe de verschillen in basistoelagen te objectiveren zijn.'

'Voor de werkingsmiddelen is het de bedoeling om te evolueren naar een meer gelijke basistoelage per kind en onderwijsniveau', aldus nog het kabinet. 'Het is van belang om precies te weten hoe de verschillen in basistoelagen per kind te objectiveren zijn. Bepaalde uitgaven zoals verwarming zijn voor iedereen dezelfde. Andere uitgaven zoals gespecialiseerd lesmateriaal wordt mede door de leerlingenpopulatie bepaald.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig