OEFENING 5

Op de website van De Standaard kunt u testen of uw Standaardnederlands minder of meer gekleurd is door Vlaamse woorden en wendingen. We geven de test ook hier.

Zou u de volgende zinnen zelf gebruiken, bijvoorbeeld in een lezersbrief of een toespraak? Of zitten er volgens u Vlaamse elementen tussen die niet tot het Standaardnederlands behoren? Niet elke zin bevat een ‘fout’.

1.Ik zou de stroomgenerator kunnen in gang zetten, maar die veroorzaakt een ondraaglijke stank in de hele straat.

2. Het was kwart over zes toen de koning op het balkon verscheen met een scheur in zijn ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen