Woorden, uitdrukkingen en constructies aan weerszijden van de Moerdijk

Drieduizend taalprofessionals op de proef gesteld

Hoe Vlaams is het Nederlands van onze leraren, journalisten, schrijvers, communicatiespecialisten, advocaten en acteurs? We legden vijftig zinnen voor aan meer dan drieduizend professionele taalgebruikers met de vraag of ze die zo zouden willen horen in het televisie- of radiojournaal, of lezen in de krant. In de meeste zinnen zaten Vlaamse woorden en uitdrukkingen verstopt, die voornamelijk of alleen in België worden gebruikt. Woorden die van de Dikke Van Dale het label Belgisch-Nederlands kregen, meestal met een beperking: ‘weinig gebruikt’, ‘spreektaal’, ‘niet algemeen’, ‘informeel’.

Op de website taaladvies.net worden ze ofwel niet tot de standaardtaal gerekend, ofwel wordt gezegd dat het niet duidelijk is of ze wel door de meerderheid van de taalgebruikers worden aanvaard. Er waren ook zinsconstructies en woordvolgordes die al dan niet door de Algemene Nederlandse Spraakkunst, de ANS, tot de standaardtaal worden gerekend.

Hieronder de vijftig zinnen die we hebben voorgelegd, met een woordje uitleg. Merk op dat we ook standaardtalige zinnen in de test hebben opgenomen, en ook enkele zinnen die typisch ‘Hollands’ zijn.

Ludo Permentier

Een fout is snel gemaakt. En is soms ook best vermakelijk. Op de website www.taalvoutjes.nl vindt u de leukste fouten uit het straatbeeld en kunt u er zelf insturen. Nu ook gebundeld in twee boekjes: Inger Hollebeek en Vellah Bogle, Taalvoutjes. Het boek en Taalvoutjes. Het boek 2. Beide verschenen bij Davidsfonds Uitgeverij en Van Dale.
Een fout is snel gemaakt. En is soms ook best vermakelijk. Op de website www.taalvoutjes.nl vindt u de leukste fouten uit het straatbeeld en kunt u er zelf insturen. Nu ook gebundeld in twee boekjes: Inger Hollebeek en Vellah Bogle, Taalvoutjes. Het boek en Taalvoutjes. Het boek 2. Beide verschenen bij Davidsfonds Uitgeverij en Van Dale. www.taalvoutjes.nl

Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen die volgens taaladvies.net niet (duidelijk) tot de standaardtaal behoren

1.

De financiële meerkost van de politiehervorming moet aanvaardbaar zijn ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen