Nu Europa de economische crisis stilaan te boven is, moet er werk gemaakt worden van groei. Daarover waren Margrethe Vestager, Deens Eurocommissaris voor Mededinging, en Emmanuel Macron de Franse minister van Economie en Sandro Gozi, de Italiaanse staatssecretaris voor EU-zaken, het eens. Dat de hervormingen die daarvoor nodig zijn tot stakingen kunnen leiden, zoals in België vandaag, begrijpt Macron. ‘Maar we moeten de formele rechten, die een blokkade vormen, wegnemen.’ Vestager pleitte dan weer voor gelijke belastingen voor heel Europa.

Emmanuel Macron, Margrethe Vestager en Sandro Gozi zaten samen in het panel op het Europacongres in Brussel. 

Frans minister van Economie Macron beseft dat er veel werk is om de Europeanen weer te doen geloven in het Europees project. ‘We moeten bekijken hoe we opnieuw een positief verhaal kunnen brengen voor Europa. Europa is synoniem geworden van slecht nieuws en de lidstaten hebben Europa verraden: we hebben het te weinig uitgelegd en hebben alle moeilijke vragen naar Europa gestuurd. Ook Frankrijk heeft gezegd: we gaan hervormingen invoeren want de EU vraagt dat.’

Gozi was het daar volledig mee eens. ‘We hebben al heel wat tijd verloren, ook in Italië, moeten die tijd inhalen en nu hervormingen doen, maar we kunnen dat alleen als we de Europeanen ervan kunnen overtuigen dat het in hun eigen voordeel en in dat van hun land is. Dat gebeurt nu niet.’

Macron: ‘Als Frankrijk bespaart, moet Duitsland investeren’

De drie gesprekspartners waren het er verder over eens dat Europa nu de groei moet aanzwengelen: ‘Toen ik leerde over EHBO was dat eenvoudig: eerst de gewonde stabiliseren, dan verdergaan’, maakte Eurocommissaris Vestager de vergelijking. ‘Als ik vier jaar geleden met Economieministers praatte waren er veel ‘drama-queens’ die over de apocalyps praatten, toch zijn ze erin geslaagd de crisis te stabiliseren. Nu zien we geleidelijk aan resultaten en kunnen we verder.’

‘De 300 miljard euro die Juncker beloofde is zeker een begin’, vond Gozi. ‘Als je buiten Europa kijkt: het is een derde van wat onze Amerikaanse en Chinese vrienden hebben geïnvesteerd tijdens de crisis. Het is ook niet alleen nieuw geld dat op tafel ligt, maar het gaat ook om een nieuw politiek beleid dat de lidstaten ertoe aanzet om nieuwe investeringen aan te trekken.’

Macron wees in die context ook op de synergie tussen verschillende lidstaten. ‘Wij (Frankrijk, red.) gaan 50 miljard besparen in drie jaar, het zou fantastisch zijn als onze Duitse vrienden op hun beurt 50 miljard zouden investeren. En die beweging komt nu ook op gang, de Duitse regering heeft net beslist om 10 in plaats van 5 miljard euro te gaan investeren.’

Stakingen

Op vraag van de moderator gaf Macron ook zijn mening over de stakingen in België vandaag. ‘Als je in deze economische toestand, met bijvoorbeeld heel hoge werkloosheidscijfers, hervormingen moet doorvoeren, en dat moet, dan is dat moeilijk te slikken.’

‘We moeten echter niet kiezen tussen immobilisme en totale liberalisering, er bestaan hervormingen die daartussen zitten. Je moet de rechten van de bevolking verdedigen, en de formele rechten, die een blokkade vormen, wegnemen’, aldus nog de Franse minister.

Vestager: ‘Juncker zal geen politieke hinder ondervinden van Luxemburgs schandaal’

Vestager werd als Commissaris van Mededinging ook naar haar mening gevraagd over de belastingzaak in Luxemburg waar vandaag in de media over werd bericht. ‘In bepaalde landen worden bepaalde belastingstechnieken gebruikt, de rulings op zich zijn niet het probleem, maar binnen die rulings is soms niet meer duidelijk wat men wil belasten.’

‘We moeten ons de vraag stellen: hebben we hier een element waarbij lidstaten een bepaalde bedrijven een voorkeurstatus wordt gegeven? We hebben al een aantal onderzoeken lopen en ik ga met een tax task force werk verderzetten om een beter beeld te krijgen wat er hier nu aan de hand is’, beloofde Vestager, die overigens niet denkt dat de politieke reikwijdte van Juncker door deze zaak wordt beperkt.

De eurocommissaris pleitte ten slotte nog voorzichtig voor één belastingstelstel in de EU: ‘Ik heb de laatste jaren ingezien dat stemming over belastingen totaal is veranderd. Het gaat niet alleen over concurrentie, misschien moeten we onder lidstaten kijken welk soort bedrijfsbelasting we willen? Het is een moeilijk debat, maar ik denk dat elk land dezelfde fiscale basis zou moeten hebben.’