Interview - Ako Literatuurprijs Guus Kuijer over zijn Bijbel

‘Ik heb altijd geschreven wat me voor de pen kwam’

Guus Kuijer is genomineerd voor de Ako Literatuurprijs, niet met een jeugdboek, maar met deel 2 van zijn vijfdelige versie van de Bijbel voor ongelovigen. ‘Ik probeer de oude verhalen niet belachelijk te maken, wel ze tot nieuw leven te wekken.’

Hij zwaait, opgelucht. ‘U heeft ons gevonden!’ Op zijn erf heeft hij het bezoek staan opwachten, een beetje bezorgd, want zo afgelegen woont hij dat zijn adres niet eens in de stratenlijst ...

Niet te missen