Via onze website kan u al een week testen of uw Standaardnederlands minder of meer gekleurd is door Vlaamse woorden en wendingen. Hier vindt u een aangepaste versie: herkent u wat er wel en niet tot het Standaardnederlands behoort? Zitten er in de volgende zinnen volgens u Vlaamse elementen die niet tot het Standaardnederlands behoren? Niet elke zin bevat een ‘fout’. U krijg meteen toelichting bij uw antwoorden.