BEREKEN ZELF. Hoe hard voelt u de maatregelen van de regering-Michel?
Foto: David Rozing/Hollandse Hoogte
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt berekende dat een derde van de werknemers er ondanks de indexsprong op vooruitgaat. Doet u volgens zijn berekening uw voordeel met de nieuwe maatregelen? Bereken uw winst of verlies.

Bereken zelf

Hoeveel wint of verliest u op jaarbasis?

 
Bron: Kabinet Johan Van Overtveldt

Volgens de PS verliest een doorsnee werknemer (met een brutoloon van 3.100 euro) door de regeringsmaatregelen 336 euro per jaar, of 28 euro per maand. Volgens de berekeningen van Van Overtveldt boet een werknemer met een brutoloon van 3.000 euro in totaal 123 euro in op jaarbasis.

Dat lijkt flink minder dan wat de PS beweert, maar Van Overtveldt neemt in zijn berekeningen het gros van het koopkrachtverlies door de extra belasting van tabakswaren, diesel, renovatie en plastische chirurgie niet mee in zijn berekening. Volgens de PS leveren die accijns- en btw-verhogingen een verlies op van ongeveer 200 euro, wat meteen het verschil tussen de berekeningen verklaart. ‘De PS denkt dat iedereen rookt als een gek, rijdt als een gek, en beroep doet op plastische chirurgie’, zegt Van Overtveldt. ‘Maar dat is natuurlijk een keuze.’

Compensatie

Het koopkrachtverlies loopt op met het loon, wat volgens Van Overtveldt strookt met het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Voor wie 5.000 euro bruto verdient, bedraagt het verlies 401 euro.

Uiteindelijk gaat het rijkste twee derde van de werknemers er ook na de compensaties op achteruit. Maar dat betekent dus ook dat één derde van de werknemers er ondanks de indexsprong zelfs op vooruit gaat.

Wie het minimumloon verdient – 1.500 euro bruto – gaat er op jaarbasis 182 euro op vooruit. Door de optrekking van de forfaitaire beroepskosten, wint iemand met een minimumloon meer dan 200 euro, en ook de werkbonus wordt door de regering-Michel nog uitgebreid. De PS besprak in haar analyse de impact van de maatregelen op midden- en hoge lonen, maar niet op de laagste lonen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in