PS: ‘Financiële plaatje Van Overtveldt klopt niet’
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Foto: BELGA

Door de indexsprong en accijnsverhogingen daalt de koopkracht van het gros van de werknemers. Dat zegt niet alleen de PS, maar ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt in de ochtendkrant van De Standaard. Uit zijn berekeningen blijkt ook dat één derde van de werknemers er ondanks de indexsprong toch op vooruitgaat. En dat klopt dan weer niet, volgens de PS.

Het tweederde best verdienende loontrekkenden boet aan koopkracht in, ook na het optrekken van de forfaitaire beroepskosten. Wie een brutomaandloon van 3.000 euro heeft – dat is iets onder het gemiddelde – verliest 123 euro op jaarbasis. Voor wie 5.000 euro verdient, loopt dat op tot 401 euro. Die berekeningen geven volgens Van Overtveldt toch een genuanceerder beeld dan de cijfers van de PS. De laagste brutolonen zouden er dus op winnen, zegt Van Overtveldt.

Volgens de PS verliest iemand met een nettoloon van 1.900 euro per maand – een gemiddeld salaris in ons land – op jaarbasis 336 euro als de maatregelen van de regering op kruissnelheid draaien. Volgens de PS liggen de bedragen tussen de 232 euro en de 419 euro per jaar, afhankelijk van het salaris. De bedragen van Van Overtveldt zijn dus voor de lagere lonen veel kleiner.

Elio Di Rupo blijft 'op zijn zachtst gezegd' met een hoop vragen zitten. Het grote verschil tussen de cijfers van Van Overtveldt en de PS zit in de btw- en accijnsverhogingen. Van Overtveldt rekent die niet mee, 'omdat niet iedereen rookt als een gek, met een dieselwagen rijdt of een beroep doet op plastische chirurgie.' De PS nam wel die berekening mee: 'Opdat de belastingverhogingen 889 miljoen euro zouden opbrengen, moet wel iemand het betalen. Het financiële plaatje van Van Overtveldt klopt niet.'

Dramatisch?

‘De uitkomst van de berekening is absoluut niet leuk, maar hoe dramatisch is dat?’, zegt Van Overtveldt in een interview met De Standaard. ‘Als gevolg van dit beleid worden wel 80.000 à 100.000 mensen, voornamelijk werklozen, aan een job geholpen. Per saldo is er een massale creatie van nieuwe koopkracht.’

In de maatregelen schuilt dus ‘een stuk solidariteit’, aldus Van Overtveldt. Volgens de minister van Financiën redeneren de vakbonden te eenzijdig. ‘Ze leggen enkel heel eenzijdig de klemtoon op wat men inlevert. Dat vind ik een kortzichtige redenering.’

Morgen trekken alle vakbonden voor het eerst gezamenlijk van leer tegen de regeringsmaatregelen met een nationale betoging. ‘Uiteraard wil ik rond de maatregelen een constructief overleg voeren’, zegt Van Overtveldt. ‘Maar een regering moet ook verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat iedereen finaal respect opbrengt voor de democratische legitimiteit van deze regering en haar maatregelen.’