De nationale betoging die donderdag aanstaande, 6 november, door Brussel trekt, zal meer dan waarschijnlijk voor heel wat verkeershinder zorgen. Dat meldt de Brusselse lokale politie, die iedereen dan ook vraagt om de nodige voorzorgen te nemen en zeker niet met de wagen naar Brussel te komen. In Brussel gaat bovendien het volledige openbare vervoer plat. Meer dan 8 op 10 werknemers bij de MIVB legt het werk neer.

De betogers verzamelen vanaf 10:00 uur in de omgeving van het Noordstation en de betoging zelf zal vanaf 12:00 uur vertrekken. Volgens berichtgeving op de website van vakbond ABVV zal de kop van de stoet omstreeks 14:00 uur het Zuidstation bereiken. Het finale einde van de betoging wordt verwacht rond 16:00 uur. 

Traject

De stoet gaat via de Simon Bolivarlaan en de Willebroekkaai naar de kleine Brusselse ring tussen het IJzerplein en de Jacqmainpoort, om vervolgens via de Emile Jacqmainlaan, het de Brouckèreplein, de Anspachlaan en de Maurice Lemonnierlaan naar de esplanade voor het Zuidstation te trekken. De Leopold II- en de Rogiertunnel zullen in beide richtingen afgesloten worden vanaf 10.30 uur en ook de Groendreef zal afgesloten worden.

Parkeerverbod

Wie met de auto naar Brussel komt moet er bovendien rekening mee houden dat parkeren langsheen het hele parcours verboden zal worden. Bovendien zal ook de middenberm van de kleine Brusselse ring tussen de spoorwegbrug en de Ninoofse poort, meer bepaald de Zuidlaan, Poincaré en Slachthuislaan, volledig parkeer vrij gemaakt worden. Bestuurders die zich niet aan het parkeerverbod houden zullen hun voertuig getakeld zien.

Openbaar vervoer: geen trams en metro's in Brussel

Meer dan acht op de tien werknemers van de Brusselse maatschappij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de nationale betoging van donderdag en aan de twee stakingen in december. De drie vakbonden van de MIVB steunen de drie acties. 'De werknemers kunnen niet tegelijk hun ongenoegen laten blijken en de reizigers een dienst blijven aanbieden, ook geen minimumdienst.'

'Het gehele MIVB-netwerk (bus, tram en metro) zou donderdag dus nagenoeg volledig stil moeten liggen, van het begin tot het einde van de dienst', zegt Rittweger. 'Normaal gezien zal het openbaar vervoer vrijdag weer gewoon hervatten bij het begin van de dienst.'

Hetzelfde zou het geval moeten zijn tijdens de beurtstaking in Brussel op 8 december en de algemene nationale staking op 15 december.

'Het regeerakkoord raakt serieus aan de al ontoereikende koopkracht van de werknemers van de MIVB', zegt Oliver Rittweger, voorzitter van de afgevaardigden van het bus-, tram- en metropersoneel van ACV Openbare Diensten. 'Ook komen verschillende cao’s op de helling te staan, die intern hard onderhandeld zijn. Hetzelfde geldt voor de verworven sociale compensaties voor zware beroepen, met name rond het loopbaaneinde en tijdskrediet.'

De Lijn

Ook bij De Lijn moeten reizigers komende donderdag rekening houden met zwaar verstoord verkeer omdat veel personeelsleden willen gaan betogen in Brussel. Dat zegt Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten.

Er zullen volgens de vakbondsman wel bussen en trams van De Lijn uitrijden, want er is niet opgeroepen om te staken. Maar omdat veel mensen in Brussel willen gaan betogen, wordt toch hinder verwacht. Hoe zwaar die zal zijn, is nog moeilijk in te schatten. In de regio rond Brussel zullen wellicht meer mensen gaan betogen, vermoedt Coolbrandt.

Van station naar station

Betogers die met de trein komen, zullen weinig hinder van de actie ondervinden. De manifestatie start immers aan het station Brussel-Noord waarna het via de centrale lanen naar het station Brussel-Zuid gaat. Daar kunnen ze meteen de trein weer op. De NMBS heeft bovendien laten verstaan een speciaal ticket te zullen voorzien voor betogers donderdag.