Beantwoord de 9 vragen. Daarna krijgt u de juiste oplossingen te zien.