Weet u hoeveel moslims er in België wonen?
Foto: Ipsos
Weet u hoeveel tienerzwangerschappen er jaarlijks in ons land voorkomen? Hoeveel immigranten er in België wonen? Hoeveel 65-plussers? Onderzoeksbureau Ipsos Mori zocht in 14 landen uit hoe verkeerd de burgers bepaalde sociale fenomenen of de samenstelling van hun populatie inschatten. Dat resulteerde in een zogenaamde 'index of ignorance'. België eindigt in deze index op de achtste plek.

Tienerzwangerschappen

Volgens de Belgen ligt het aantal tienerzwangerschappen in ons land veel hoger dan in werkelijkheid. Belgen schatten het aantal geboortes bij tieners tussen de 15 en de 19 jaar op 11 procent. Het werkelijke aantal zwangerschappen in deze leeftijdscategorie ligt op 'slechts' 0,7 procent. 

Ook in de andere bevraagde landen ligt dit cijfer veel hoger dan in werkelijkheid. Gemiddeld schatten mensen in de 14 landen dat 15 procent van de tieners tussen 15 en 19 jaar jaarlijks een kind op de wereld zetten. Dat cijfer ligt 12 maal hoger dan het werkelijke aantal van 1,2 procent. In Duitsland slaan ze de bal compleet mis. De Duitsers denken dat 14 procent van de tieners zwanger worden, een aantal dat maar liefst 35 maal hoger ligt dan het werkelijke cijfer van 0,4 procent. 

Immigranten

Weet u hoeveel migranten er in ons land leven? Ons land zit immers in de top 3 als het gaat over het overschatten van het aantal migranten. Belgen schatten het aantal migranten in onze samenleving op 29 procent. Het werkelijke cijfer bedraagt 10 procent. Qua overschatten van de migrantenpopulatie doen enkel Italië (30 procent tegenover 7 procent) en de Verenigde Staten (32 procent tegenover de werkelijke 13 procent) het nog slechter. 

Gespreid over de 14 bevraagde landen denkt de publieke opinie gemiddeld dat 24 procent van de bevolking van vreemde origine is. Dat is meer dan het dubbele van het werkelijke gemiddelde cijfer van 11 procent. 

Moslims

Ook als het gaat over het aantal moslims in ons land, slaan we de bal volledig mis. 'Op 100 burgers zijn er 29 moslims', zeggen de Belgen. Een schromelijke overdrijving want in werkelijkheid gaat het maar om 6 procent. Enkel Frankrijk gokt nog slechter met 31 moslims per 100 Fransen, terwijl het er in realiteit maar 6 zijn. 

De gemiddelde gok over de 14 landen samen hangt rond de 16 procent. In feite zijn er maar drie moslims per honderd inwoners van deze 14 landen.

Christenen

De bevraagde landen vertonen dan weer een onderschatting als het over het aantal mensen met een christelijke geloofsovertuiging gaat. In het onderzoek schatten de inwoners van de 14 landen het aantal christenen op 51 procent. In werkelijkheid bestempelt 61 procent zichzelf als christen.

Vooral in de VS wordt het aantal christenen onderschat. Het officiële cijfer van Amerikanen die het christelijke geloof aanhangen staat op 78 procent. De Amerikanen zelf schatten het aantal christenen echter op 56 procent. Japanners overschatten dan weer het aantal christenen met een gok van 12 procent. In het land van de rijzende zon zijn slechts 2 burgers op 100 christen.

In ons Belgenland ziet 64 procent zichzelf nog steeds als christen. Belgen gokken echter dat er 'slechts' 46 op 100 burgers de christelijke leer aanhangen. 

65-plussers

Heeft het te maken met alle onheilsberichten over de vergrijzing waarmee we om de oren geslagen worden? In ons land wordt het aantal mensen boven de 65 jaar geschat op 41 procent. In realiteit zijn 'slechts' 19 op 100 Belgen ouder dan 65 jaar. 

De bevolking ouder schatten dan ze in werkelijkheid is, is ook een trend in de andere bevraagde landen. De gemiddelde schatting van het aantal mensen ouder dan 65 jaar fluctueert rond de 39 procent. Een aantal van 18 procent ouderen van dagen strookt hier echter met de werkelijkheid.

Vooral Italianen gaan hier de mist in. Volgens de Italianen is bijna de helft van hun populatie pensioengerechtigd. Een kleine eye-opener voor de burgers in de laars van Europa: als het gaat over 65-plussers, staat de teller op 'slechts' 21 procent.   

Werklozen

'Op 100 mensen uit de beroepsbevolking, hoeveel zijn er werkloos?' Als er nu één vraag is waarbij iedereen volledig verloren loopt, is het deze wel. De gemiddelde gok gespreid over de 14 bevraagde landen bedraagt 30 procent terwijl het eigenlijke cijfer afklokt op 9 procent.

Opnieuw spannen de Italianen de kroon als het gaat over het overschatten van de werkloosheid in hun land. In werkelijkheid ziet 12 procent van de werkende bevolking in het mediterrane land zichzelf zonder job. De Italianen denken echter dat 49 procent van hun beroepsbevolking gaat stempelen.

Ook in België wordt het aantal werklozen danig overschat. '31 procent van de beroepsbevolking heeft geen werk', is het gemiddelde antwoord in België. Een cijfer van 8 procent werklozen sluit al beter aan bij de realiteit.

Levensverwachting

Als het gaat over de levensverwachting, dan hebben de mensen in de 14 bevraagde landen wel een vrij accuraat beeld op de situatie. In België wordt doorgaans gegokt op 81 jaar, terwijl de gemiddelde levensverwachting op 80 jaar ligt.

De Hongaren onderschatten de levensverwachting in hun land het meest met een schatting op 68 jaar, terwijl het reële cijfer afklokt op 75 jaar. Zuid-Koreanen overschatten met 89 jaar dan weer de levensverwachting in hun land met 9 jaar.

'Index of ignorance' 

Uit alle gemiddelde antwoorden heeft onderzoeksbureau Ipsos een rangorde - 'hoe accuraat is de bevolking in elk van de 14 bevraagde landen?' - gedestilleerd. Uit die 'index of ignorance' blijkt dat de Zweden het meest juiste beeld hebben over de situatie in hun land. Duitsland en Japan vervolledigen de top drie.

In omgekeerde richting blijken de Italianen het vaakst compleet naast de kwestie te kloppen. Ook de inwoners van de Verenigde Staten en Zuid-Korea slaan geen te best figuur. België scoort vrij gemiddeld en bekleedt daarmee de achtste positie. 

Het cijfermateriaal van de enquête kunt u hier raadplegen.