Homans wil focussen op kinder- en generatiearmoede
Liesbeth Homans. Foto: BELGA

Armoede meer structureel aanpakken en minder projectmatig. Dat is het voornemen van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Ze wil daarbij vooral vermijden dat kinderen in armoede moeten opgroeien, en met preventie anderen voor armoede behoeden.

In Vlaanderen zit het percentage van de bevolking onder de armoederisicodrempel al jaren rond de 10 procent. De kinderarmoede neemt sinds 2005 echter elk jaar toe. Vlaanderen heeft zich er bovendien toe verbonden om het aantal personen in armoede tegen 2020 met 30 procent te laten dalen.

Daarom wil minister Homans armoede vanaf nu anders gaan aanpakken, ‘meer structureel en minder projectmatig’.

Ze wil zich daarbij vooral gaan concentreren op de bestrijding van kinderarmoede en generatiearmoede. ‘Door kinderen in armoede te laten opgroeien, laat de samenleving immers enerzijds heel wat maatschappelijk potentieel verloren gaan. Anderzijds liggen de kosten voor de samenleving op lange termijn ook veel hoger als men nu deze investering niet doet.’

Verder wil Homans inzetten op preventie. ’We moeten niet enkel armoede bestrijden, maar ook vermijden dat mensen in armoede terecht komen’. De minister wil onder andere ‘onderbescherming’ vermijden, waarbij mensen niet de sociale tegemoetkomingen krijgen die ze verdienen. ‘Waar mogelijk’ wil ze mensen automatisch de steun geven waar ze recht op hebben. Ook de armoedetoets - die de mogelijke impact van maatregelen op mensen in armoede meet - wordt uitgebouwd.

Homans wil ookdat elke Vlaamse minister binnen zijn/haar domein maatregelen neemt om armoede te bestrijden, van toerisme tot werk en van gezondheid tot wonen.

Ten slotte wijst de minister nog op het belang van ‘voldoende en gezonde voeding’. ‘Meer en meer mensen hebben daar geen of onvoldoende toegang toe.’ Homans wil daarom investeren in projecten waarbij voedseloverschotten naar mensen kunnen gaan die het nodig hebben.