Mobiliteitsorganisaties plaatsen vraagtekens bij GAS-boetes voor foutparkeren
Foto: ivan put

De mobiliteitsorganisaties stellen zich vragen bij het initiatief om foutparkeerders met GAS-boetes te sanctioneren. Zo trekt Touring maandag de objectiviteit van het systeem in twijfel. VAB schiet de maatregel niet af, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

Sinds kort kunnen lokale besturen foutparkeerders met een GAS-boete sanctioneren. De stad Mechelen is intussen als eerste gestart met dat systeem, dat het mogelijk moet maken om de bestraffing sneller af te handelen.

De mobiliteitsorganisatie Touring reageert maandag negatief op die maatregel. 'Wij zijn tegen een systeem waarbij lokale ambtenaren sancties uitdelen voor verkeersovertredingen, want we vinden dat politiebeambten nog altijd het best geplaatst zijn om dat te doen', zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. 'Zij zijn namelijk beter op de hoogte van de wetgeving ter plaatse.'

VAB zegt dan weer niet gekant tegen dat systeem, maar stelt wel enkele voorwaarden. 'Controles op foutparkeren zijn nodig, maar het systeem mag niet louter gebruikt worden om meer geld in de stadskas te krijgen', zegt woordvoerder Maarten Matienko. 'Als er extra middelen vergaard worden, dan vind ik dat die gebruikt moeten worden om te investeren in andere vormen van mobiliteit.'

Daarnaast plaatst Touring ook vraagtekens bij de objectiviteit van het systeem. 'De lokale besturen zijn rechter en partij tegelijk. Het vaststellen en het beslissen tot sanctioneren gebeurt door de lokale besturen zelf', zegt Touring. De organisatie vreest daardoor dat bestuurders het slachtoffer kunnen worden van overijverige ambtenaren.

'Dat is een mogelijk pervers effect dat in de gaten moet worden gehouden', zegt ook Geert Popelier, juridisch adviseur bij VAB. 'Er moeten garanties zijn dat de nodige controle op het systeem uitgevoerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door transparant te zijn over het beleid.'