De aankondiging dat er bij Terumo Europe in Haasrode tegen maart 2016 210 jobs moeten sneuvelen, heeft volgens de vakbonden bij de werknemers aanleiding gegeven tot grote verslagenheid. 'Het nieuws is ingeslagen als een bom want dit aantal was absoluut niet verwacht', aldus Dirk Schoenmakers (BBTK). Op vraag van de vakbonden heeft de directie de werknemers de keuze gelaten om al dan niet aan het werk te blijven.

Schoenmakers verwijt de directie in het verleden niet goed te hebben gereageerd op de wijzigende marktomstandigheden die geleid hebben tot de actuele beslissing om de productie van de afdeling ‘‘Hospital and Laboratory’ af te slanken. Hij verwijst hierbij naar het feit dat er de afgelopen jaren nog nauwelijks geïnvesteerd werd in deze producten. 'Terumo Europe was de afgelopen 5 jaar terug winstgevend. We betreuren dat die middelen niet gebruikt zijn om in deze producten te investeren', aldus de vakbondsman.

Bij de komende onderhandelingen over het collectief ontslag hopen de vakbonden zoveel mogelijk jobs te redden. 'De directie heeft gezegd dat enkele andere afdelingen zoals ‘Interventional Systems’ en ‘Global Pharmaceutical Solutions’ hier in Haasrode nog wel degelijk een toekomst hebben. Men heeft ook op een vage manier aangekondigd dat men er in zal investeren. We hopen dus dat een behoorlijk aantal van de getroffen werknemers in die afdelingen aan het werk zullen kunnen gezet worden', aldus Schoenmakers.