‘Bij depressies gaan artsen af op hun buikgevoel’
Foto: BELGA
Bij het vaststellen van depressies gaan Vlaamse huisartsen maar al te vaak af op hun ervaring of buikgevoel. Gestandaardiseerde vragenlijsten worden maar zelden gebruikt, blijkt uit onderzoek van Sophie Liekens, lid van de onderzoeksgroep Klinische Farmacologie en Farmacotherapie van de KU Leuven.

Uit verschillende interviews met Vlaamse artsen blijkt dat maar weinig onder hen de officiële richtlijnen voor het voorschrijven van antidepressiva. Ook bij de diagnose van depressie worden gestandaardiseerde vragenlijsten zoals de HADS schaal zelfden gebruikt. Dit is een vragenlijst die wereldwijd gebruikt wordt in klinisch onderzoek en die gevoelens van angst en depressie weergeven. ‘Dokters vinden zo’n lijst veel te tijdrovend en kunstmatig’, zegt Liekens. ‘Maar als we de resultaten van een diagnose op basis van de HADS-schaal gaan vergelijken met de ernstgraad van een diagnose, gesteld op basis van ervaring, dan zien we opvallende verschillen. Maar liefst vijftien procent van de patiënten, die de dokters als zwaar depressief bestempelden, bleken volgens de vragenlijst geen depressie te hebben.

Tegelijkertijd schatten de artsen zware depressies vaak minder ernstig in. ‘Patiënten die zelf om medicatie vroegen, werden als zwaarder depressief bestempeld dan patiënten die geen pillen vroegen.’ Liekens stelt zich dan ook vragen over het toegenomen voorschrijven van antidepressiva. ‘Artsen baseren hun diagnoses vooral op wat de patiënt hen vertelt en welke symptomen ze zelf waarnemen. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik heb de indruk dat er vaak nog te snel medicatie wordt voorgeschreven. We kunnen spreken van een groeiende medicalisering van stress en soortgelijke problemen.