Turtelboom: 'Oversubsidiëring is niet mijn beleid'
Foto: BELGAIMAGE

Eén biogascentrale, zeven windturbines en 2.700 zonnepanelen. Meer groene installaties kwamen er dit jaar niet bij in Vlaanderen. Dat leren statistieken van de energieregulator VREG. 'Er is een gigantische subsidiëring geweest', reageert Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open VLD). De sectororganisatie ODE nuanceert die cijfers.

Hoewel de cijfers voor het laatst zijn bijgewerkt in september is de trend duidelijk. Groene energie is geen interessante investering meer. 2013 was een rampjaar en 2014 lijkt niet beter te worden, schrijft De Morgen.

Ter vergelijking: in 2011 werden in Vlaanderen nog twintig windmolens op land, vier biogas- en vijf biomassacentrales, een waterkrachtcentrale en 84.000 zonnepanelen opgestart. Samen goed voor 927 megawatt groene energie. Vorig jaar werd er slechts voor 94 megawatt bijgebouwd, een tiende. Dit jaar zitten we voorlopig aan amper 42 megawatt, nog geen twintigste.

Het grootste probleem is dat niemand nog geïnteresseerd is om zonnepanelen op zijn dak te leggen. Maar ook de andere investeringen zijn de laatste twee jaar stilgevallen. Er is schrik om niet uit de kosten te geraken, klinkt het in de sector.

'Recordjaar voor windenergie'

De sectororganisatie ODE nuanceert die cijfers echter. Volgens de organisatie is er dit jaar sprake van 44 nieuwe turbines op land, goed voor 93 MW. Sommige van die molens zijn wel nog niet operationeld. De zeven turbines waarvan sprake in De Morgen zijn volgens ODE enkel degen die al klaar zijn om stroom te produceren, waarvan het dossier dus al bij de Vlaamse regulator Vreg ligt. Dat de vraag naar zonnepanelen bij particulieren is stilgevallen, beaamt de sector wel.

'Stabiel investeringsklimaat nodig'

'Investeringen in hernieuwbare energie zijn forst gedaald', bevestigt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) in De Ochtend op Radio 1. 'Dat heeft er mee te maken dat er een sterke oversubsidiëring was. In de vorige legislatuur heeft men gemerkt dat het compleet onhaalbaar was en heeft men het subsidiesysteem aangepast. Gevolg: gebruikers denken dat het niet meer rendabel is. We moeten vooral naar een zeer stabiel investeringsklimaat gaan.'

Minister Turtelboom benadrukt dat die oversubsidiëring niet haar beleid is. 'We moeten de doelstellingen op een andere manier halen.' Dat beleid is volgens de Open VLD-minister gestoeld op enerzijds een degelijke voorfinanciering (bv. via groene leningen) en anderzijds een stabiel investeringsklimaat. 

Turtelboom benadrukt daarbij dat investeren in groene energie aantrekkelijk blijft. 'Het rendement op investeringen in groene energie is groter dan dat op een spaarboekje.'

Hoewel de minister er geen cijfers wil opplakken, trekt de Vlaamse regering volgens haar de kaart van hernieuwbare energie. Dat betekent ook minder kernenergie. Turtelboom wil daarbij de 20/20/20-doelstellingen halen: 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegenover 1990, de energie-efficiëntie moet 20 procent omhoog en 20 procent van de energie moet op duurzame manier worden opgewekt. En dat tegen 2020.