Rik Torfs: 'Studenten zullen geen studielening moeten aangaan'
Rik Torfs Foto: Belga
De universiteiten reageren gemengd op de beslissing van de Vlaamse regering om het inschrijvingsgeld voor studenten te verhogen. Alain Verschoren (UA) en Rik Torfs (KUL) zijn blij met de sociale correcties, UGent-rector Anne De Paepe vindt dan weer dat universiteiten beknot worden om zelf in dat soort correcties te voorzien.

Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, vindt de stijging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs in Vlaanderen aanvaardbaar. 'Natuurlijk hadden we het liefst geen stijging van het inschrijvingsgeld gezien', zegt Torfs in het VTM Nieuws. 'Maar dan was er geen besparing in het hoger onderwijs. Daar heeft de regering niet voor gekozen. Er is wel gekozen voor sociale correcties, waardoor het inschrijvingsgeld in de lagere categorie in Europa blijft.'

 De sociale correcties vindt Torfs een goede zaak. 'Er komt geen financiële discriminatie, geen toestanden zoals in Nederland of Amerika, waar studenten een studielening moeten aangaan.'

'Volstaat niet om besparingen te compenseren'

Ook UGent-rector Anne De Paepe heeft op VRT-radio al gereageerd op de cijfers. ‘890 euro voldoet aan de voorwaarde om onder de 1.000 euro te blijven, maar anderzijds volstaat het niet als compensatie voor de forse besparingen die we moeten doorvoeren.’ De Paepe wijst erop dat de universiteiten ook in hun eigen mogelijkheden beknot worden om zelf correcties te voorzien, zoals goedkope studentenkamers. ‘Dat meer studenten van een studiebeurs kunnen genieten, compenseert dit niet’, zegt de UGent-rector.

Ook dringt een analyse van het opleidingsaanbod in Vlaanderen zich op. ‘We zullen door de besparingen ook het opleidingsaanbod moeten rationaliseren en onderzoeken hoe de verschillende universiteiten de opleidingen beter op elkaar kunnen afstemmen’, aldus De Paepe.

'Sociale correcties positief, verhoging blijft jammer'

'Dat besparingen op de rug van de studenten gebeuren, blijft een jammere zaak', zegt Alain Verschoren, rector van de Universiteit Antwerpen. 'Dat het bedrag nu bekend is, biedt duidelijkheid voor de instellingen. We kunnen nu eindelijk beginnen met het opmaken van de begroting.'

'Onderwijs is geen luxe, maar een verplichting voor de maatschappij. Vlaanderen heeft geen grondstoffen, we moeten het doen met onze hersenen. Dat besparingen onvermijdelijk zijn, beseffen ook de universiteiten. Maar op deze manier wordt alles afgewenteld op de rug van de studenten. Omdat ook de subsidies voor de sociale voorzieningen zullen verminderen, zullen de studenten op twee vlakken extra moeten betalen', zegt de Antwerpse rector.

De aangekondigde sociale correcties - meer studenten zullen voor het bijna-beurstarief in aanmerking komen - vindt Verschoren een positieve zaak. 'Maar de overgrote meerderheid van de studenten heeft daar geen baat bij. Zij zullen sowieso het hogere inschrijvingsgeld moeten ophoesten.'

'Blij dat er duidelijkheid is'

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten, was geen voorstander van de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs maar is wel blij dat er eindelijk duidelijkheid is. 'We waren geen vragende partij voor een verhoging, maar het was blijkbaar noodzakelijk', zegt secretaris-generaal Rosette S’Jegers. 'Wel wilden we zo snel mogelijk duidelijkheid want binnenkort moeten de begrotingen ingediend worden.'

'We gaan nu zien of we bij andere stakeholders meer inkomsten kunnen verwerven maar dat wordt niet gemakkelijk', weet S’Jegers. Ze benadrukt wel dat het hoger onderwijs de helft van de besparingen op onderwijs levert, terwijl het slechts 20 procent van de onderwijsenveloppe uitmaakt.