Inschrijvingsgeld stijgt naar 890 euro
Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Foto: Bart Dewaele
Als gewoon student inschrijven in het hoger onderwijs, zal vanaf volgend academiejaar 890 euro kosten. De Vlaamse regering heeft de knoop doorgehakt, ondanks het vele protest dat tegen de maatregel is gerezen. Zo schrijft de De Standaard in haar ochtendeditie. Dat is lager dan de bedragen die aanvankelijk waren genoemd.

Het ligt wel iets hoger dan de 835 euro die in Franstalig België geldt. In vergelijking met andere Europese landen behoort Vlaanderen nog altijd tot een middengroep.

Het optrekken van het inschrijvingsgeld is gekoppeld aan sociale correcties. Zo blijft het inschrijvingsgeld voor beursstudenten op 105 euro. Bijna-beursstudenten, van wie de ouders een inkomen hebben dat net te hoog is om voor een studiebeurs in aanmerking te komen, betalen 470 in plaats van 410 euro.

Daartegenover staat dat de voorwaarden voor een erkenning als bijna-beursstudent worden versoepeld. Wie vandaag 1.500 euro te veel verdient voor een studiebeurs, kan vandaag erkenning krijgen als bijna-beursstudent. Vanaf volgend academiejaar mag dat 3.000 euro meer zijn.

De groep van bijna-beursstudenten wordt daardoor verdubbeld van 2.000 naar 4.000. Daarnaast gaat de Vlaamse regering studenten ook aanmoedigen om een voltijds studieprogramma op te nemen. Vandaag bestaat het inschrijvingsgeld uit een vast gedeelte van 62 euro en een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt. Dat vaste gedeelte stijgt naar 230 euro. De Vlaamse regering hoopt daarmee het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten, dat de jongste jaren daalt, weer op te krikken.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits verdedigt de aanpassing van de studiegelden. ‘We zijn zorgzaam en evenwichtig tewerkgegaan, met een sociale toets’, zegt ze. ‘We willen het inschrijvingsgeld laag houden. In de Oeso-landen bedraagt de privé-inleg in het hoger onderwijs gemiddeld 31 procent, in Vlaanderen is dat 10 procent. Er was dus ruimte om het bedrag op te trekken.’

In De Ochtend op Radio 1 wijst Crevits erop dat bijna een kwart van de studenten een studiebeurs heeft. 'De drempel om hoger onderwijs te volgen, blijft laag. Het studiegeld blijft ook hetzelfde voor alle hogescholen en universiteiten. We willen geen elitaire scholen in Vlaanderen.' De aanpassing van de studiegelden voor het hoger onderwijs gebeurt 'zorgzaam en evenwichtig met een sociale toets', aldus nog Crevits.

De minister belooft de volgende maanden nog voorstellen om 'het aanbod van de opleidingen te rationaliseren, de ongewenste effecten van de flexibilisering terug te dringen en de regeldruk voor het hoger onderwijs te verminderen'. Het voorstel van Crevits over de inschrijvingsgelden gaat nu naar het Vlaams parlement.