Kreten & gefluister

Media

Politici klagen altijd dat ze te weinig aan bod komen in de media, maar volgens een studie van het Steunpunt Media heeft CD&V daar het minst reden toe. De partij kwam meer in de schijnwerpers dan ...

Niet te missen