Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft vrijdag een nationale ebolacoördinator aangesteld: dokter Erika Vlieghe, het hoofd van de afdeling Tropische Ziekten van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Zij trok zal vrijdagmiddag al meteen naar de luchthaven, waar veel ongerustheid heerst. De vakbonden waren echter verre van gerustgesteld na het onderhoud.

De Block koos voor Vlieghe omdat ze veel expertise en ook klinische ervaring heeft. Vlieghe deed zelf onderzoek naar ebola in Oeganda en Cambodja. Ze zal een team aansturen, en nauw contact houden met Volksgezondheid. Daniel Reynders van Volksgezondheid wordt haar rechterhand. Vlieghe moet het uithangsbord worden voor alle communicatie omtrent ebola naar het publiek toe. 

Als een bedrijf of instelling vragen heeft over ebola, zullen ze terecht kunnen bij Vlieghe en haar team. Zij zal het overleg tussen de overheid en bedrijven coördineren, bijvoorbeeld met de havens en de luchthaven. Vlieghe bekijkt dan of bedrijven en organisaties extra opleidingen en informatie nodig hebben. 

Vlieghe noemt de ebola-epidemie een wereldwijde uitdaging. 'Het is erg belangrijk dat we optimaal voorbereid zijn', zegt ze. 'Hiervoor is de afgelopen maanden al een pak werk verzet.'

Vakbonden Brussels Airport niet gerust gesteld

Vrijdagmiddag overlegde de ebolacoördinator al meteen met de vakbonden en de luchthavenautoriteiten van Brussels Airport in Zaventem, maar in vakbondskringen werd ontgoocheld gereageerd op het gesprek.

Ze zijn ontgoocheld omdat de overheid momenteel nog niet ingaat op hun vraag om passagiers afkomstig van Afrikaanse risicolanden bij aankomst in Brussel te screenen op ebola.

'Het is jammer dat men niet direct een dergelijke maatregel neemt, zoals in Frankrijk en in de VS wel het geval is, al was het maar voor het psychologisch welzijn van de medewerkers op de luchthaven', meent vakbondsafgevaardigde Olivier Van Camp (BBTK). 'Men wil kennelijk eerst een kosten-batenanalyse maken op financieel en moreel vlak. De artsen zullen zaterdagochtend naar Brussels Airport komen om ter plaatse bij de landing van een vlucht uit Conakry na te gaan hoe de procedures verlopen'.

Gespecialiseerde firma

Van Camp is wel tevreden over het feit dat Brussels Airport vrijdag bekendmaakte een gespecialiseerde firma aan te stellen om bagage afkomstig uit risicolanden te inspecteren. 'Hiermee komt men tegemoet aan onze eis en wordt de actie van de afhandelaars die weigerden deze bagage te behandelen, stopgezet.'