PS eist nog steeds ontslag Francken
Theo Francken in het midden. Foto: put

De in opspraak gekomen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) bood zijn excuses aan voor zijn omstreden uitspraken, maar dat is voor oppositiepartij PS niet voldoende.

Toen het hoofdstuk Asiel en Migratie tijdens het debat over de regeerverklaring van Michel werd aangesneden wees PS-fractieleidster Laurette Onkelinx er op dat er een ‘racist’ aan het hoofd van dat departement staat. ‘Meneer Francken, u voerde met uw partij tijdens de regering-Di Rupo harde oppositie tegen het asiel- en migratiebeleid, u wilde een verharding van dat beleid. Wij willen nu duidelijk weten wat u echt wilt, want het dreigt racistisch te worden. Met u staat immers een racist aan het hoofd van het departement Asiel en Migratie.’

De excuses die staatssecretaris Theo Francken (N-VA) bij het begin van het Kamerdebat had aangeboden, volstonden niet, de PS blijft het ontslag van Francken vragen. ‘Twintig seconden excuses zijn echt niet voldoende. We hebben om het ontslag gevraagd’, zei haar partijgenoot Julie Fernandez Fernandez.

Opnieuw laaiden de gemoederen in het federale halfrond hoog op. Vooral bij N-VA-Kamerlid Zuhal Demir, die zelf van Turks-Koerdische origine is, zat het verwijt van Onkelinx hoog. ‘Madam Onkelinx, ik pik het niet dat u blijft zeggen dat Theo Francken een racist is’, zei Demir. ‘Als dat zo zou zijn, dan zat ik niet in die partij.’

Groen en SP.A aanvaarden de excuses, maar Karin Temmerman (SP.A) vond de excuses wel mager en eist objectiviteit bij de beoordeling van migratiedossiers.

Francken heeft zijn beleid daarna toegelicht. Hij zei dat hij economische motieven niet zal gebruiken bij bijvoorbeeld medische regularisaties. Opvallend: Onkelinx was niet meer aanwezig in het halfrond toen Francken aan het woord kwam.

‘Als staatssecretaris zal ik mij strikt aan dit regeerakkoord houden’, zei Francken. ‘Ik zal alle internationale rechtsregels in verband met asiel en migratie respecteren.’ 

Aan Karin Temmerman antwoordde hij dat hij niet op basis van economische motieven zal beslissen of iemand in het land kan blijven. Dat zal enkel op basis van artikel 9bis (humanitaire redenen) en 9ter (medische redenen) gebeuren.

De N-VA-staatssecretaris wees in zijn antwoord dat er heel wat positieve elementen in het regeerakkoord staan, onder meer inzake procedure en de strijd tegen misbruiken. Het optrekken van het aantal plaatsen in de gesloten opvang is volgens hem nodig omdat het aantal plaatsen nog nooit zo laag lag.


Ook in de opvang van gezinnen met kinderen die uitgewezen moeten worden, is volgens Francken niet nieuw. Hij wees daarvoor naar maatregelen die de toenmalige bevoegde staatssecretaris Wathelet nam. Wat het intrekken van de nationaliteit betreft, benadrukte Francken dat dit enkel slaat op de Syriëstrijders, wat wettelijk kan. Groot-Brittannië en Nederland doen dat vandaag al, in Frankrijk wordt eraan gedacht, aldus nog de staatssecretaris. Hij bewees dat hij zijn dossiers kent. Na zijn verklaring bleken er geen vragen meer.

De thema's Justitie en Binnenlandse Zaken-Veiligheid-Politie kwamen al aan bod. Na het hoofdstuk Asiel & migratie volgen Mobiliteit, Overheidsbedrijven, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging en Openbaar Ambt. Daarna volgt nog de vertrouwensstemming.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig