‘Enige reële lastenverlaging is de indexsprong’
SP.A-Kamerlid Johan Vande Lanotte. Foto: BELGA

‘De regering-Michel doet geen bijkomende inspanning inzake lastenverlaging, behalve dan door de werknemer’. Dat stelde SP.A-Kamerlid Johan Vande Lanotte donderdag op een briefing over de begroting. Een een werknemer die netto 1.500 euro per maand verdient, zal door de indexsprong deze legislatuur 1.800 euro minder ontvangen, vulde fractieleidster Karin Temmerman aan.

Vande Lanotte wees erop dat het competiviteitpact van de vorige regering 3 maal 450 miljoen lastenverlaging voorzag in 2015, ‘17 en ‘19. De regering-Michel voegt nu 2015 en ‘17 samen en voert de lastenverlaging door in 2016, wat dus geen vervroeging is zoals in het regeerakkoord staat.

Temmerman bestreed ook dat de indexsprong zeker voor de laagste lonen gecompenseerd wordt. De combinatie van de verhoging van de accijnzen en btw, de indexsprong en de verhoging van de forfaitaire beroepskosten geeft volgens berekeningen van de SP.A een duidelijke vermindering van het beschikbaar inkomen, aldus Temmerman. Zij die hun reële kosten inbrengen hebben overigens niet aan de verhoging van de forfaitaire kosten, aldus nog Vande Lanotte.

Welvaartsenveloppe

Voorts klopt het volgens SP.A niet dat de welvaartsenveloppe de volgende jaren voor 100 procent zou worden uitbetaald. De 200 miljoen die correspondeert met het kindergeld wordt immers van de totale enveloppe afgehouden, waardoor er slechts 86 procent van de enveloppe overblijft. In 2018 vermindert de enveloppe nog eens met 78 miljoen waardoor de enveloppe voor 81% gebruikt wordt of een besparing van 278 miljoen euro ten opzichte van de wettelijke norm.

Temmerman wees er ook dat de pensioenen van het onderwijzend personeel door de maatregelen inzake de diplomatoeslag en de voordelige tantièmes van 15 tot 20% zullen verminderen, zo berekende de SP.A op basis van de begrotingscijfers die woensdagavond werden vrijgegeven.

In het pensioensparen verschuift de regering de lasten naar de komende generaties door in de komende vijf jaar een heffing door te voeren van 1% op het volledige spaarvolume en de heffing op de leeftijd van 60 jaar terugbrengt naar 3%. Voor SP.A gaat het om een eenmalige inkomst van 300 miljoen die 5 jaar wordt geïnd om nadien met een veel lagere inkomst uit de heffing op pensioensparen te eindigen.

De SP.A is tenslotte bezorgd over de vele leemtes en lacunes in de regeringsverklaring en de begrotingstabel.