~ 16 oktober 1914 ~ - DE WEDLOOP NAAR DE ZEE

Eindeloos strijdtoneel tot aan de Vlaamse kust

Heel oktober lang proberen de Duitse legers en die van de geallieerden elkaar de pas af te snijden. Het resultaat is een lange rij gevechten die zich almaar meer noordwaarts verplaatsen, tot in Nieuwpoort. Kon het anders dan dat van die stad weinig bleef rechtstaan?

De oorlog is in Armentières aangekomen. Beide kampen proberen elkaar de loef af te steken, in de meest letterlijke zin. Wie erin slaagt om de ander voorbij te steken in de flank, kan hem omsingelen ...