Regeren de socialisten mee vanuit de oppositie?

‘De socialisten hebben op magistrale wijze op het regeerakkoord gewogen’, concludeerde Gert Peersman gisteren (DS 14 oktober). Terwijl de Zweedse coalitie zich uit de naad werkt om dat ‘socialistische’ akkoord uit te voeren, kunnen de socialistische kopstukken dus rustig gaan zeilen, aldus de professor economie (UGent).

Hij ziet nauwelijks een verschil tussen de regeringen Michel I en Di Rupo II. En het regeerakkoord lijkt het nauwst aan te sluiten bij het verkiezingsprogram­­ma van de SP.A. Heeft de Zweedse ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen