PVDA en SP.A eisen het ontslag van staatssecretaris Theo Francken, omdat die samen met Vlaams minister Ben Weyts en Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe afgelopen weekend aanwezig was op het verjaardagsfeest van Bob Maes, oud-Volksunie-senator en oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie (VMO). In de Franstalige media ontploft het verhaal.

Na een gecontesteerde uitspraak van Jan Jambon gisteren, over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, vindt de oppositie vandaag munitie bij drie andere N-VA'ers. Zeker in Franstalig België is het een 'issue', maar ook SP.A springt erop. De aanwezigheid van Weyts, Francken en Vanlouwe op een verjaardagsfeestje van Bob Maes staat bovenaan de online nieuwspagina's van onder meer Le Soir, La Libre Belgique en La Dernière Heure

Bob Maes was als jongere lid van het VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond), dat tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met het naziregime. Maes gaf zich in september 1944 zelf aan en zat een jaar in voorhechtenis. Hij raakte zijn burgerrechten voor 20 jaar kwijt.

In 1950 richt hij de Vlaamse Militanten Organisatie (VMO) op, die van 1958 tot 1963 de geüniformeerde ordedienst en plakploeg voor de Volksunie was. De Volkunie verbrak officieel de samenwerking omdat de VMO weigert af te zien van geweld en de uniformen, meldt de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF).

Maes ontbond de VMO in 1971 als gevolg van de hoge boetes en de processen. Maar datzelfde jaar werd de Vlaamse Militanten Orde met hetzelfde letterwoord VMO opgericht door Bert Eriksson. Intussen wordt Bob Maes verkozen als Volksunie-senator, wat hij tot 1985. Na de ontbinding van de VU kiest hij voor de N-VA. Zijn dochter Lieve is sinds 2010 senator. Maes zelf is erevoorzitter van de Zaventemse afdeling van de N-VA.

Foto: N-VA Zaventem

PVDA en SP.A eisen ontslag

'Het is zeer verontrustend dat twee regeringsleden aanwezig zijn op een feestje van iemand die collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar nooit enige spijt over heeft betoond en die na de oorlog bovendien de extreemrechtse paramilitaire knokploeg VMO oprichtte', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'Het meest serene signaal dat de N-VA vandaag kan geven is het ontslag aanbieden van Theo Francken als staatssecretaris en Ben Weyts als minister', besluit hij.

Ook SP.A-fractieleidster Karin Temmerman eist het ontslag van Francken. 'Francken moet beseffen dat hij staatssecretaris is geworden en dat niet alles zomaar kan', aldus Temmerman. 'Ik begrijp dat dit voor hen nieuw is, maar ze moeten toch beseffen dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen. Hij vertegenwoordigt de voltallige regering. Ik vraag me dan ook af wat coalitiepartners CD&V en Open VLD hiervan vinden.'

Het ontslag van Vlaams minister-Weyts vraagt Temmerman als federaal fractieleider niet. Vlaams fractieleider John Crombez vraagt dat minister-president Geert Bourgeois snel klaarheid schept in wat de regels zijn voor Vlaamse ministers. Crombez heeft wel vragen bij de manier waarop Weyts reageert op het incident. “Hij doet het af als een onbenulligheid. Dat is nogal hard voor een pak mensen voor wie dit helemaal geen onbenulligheid is”, aldus de sp.a-fractieleider nog.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback vindt dat premier Michel dringend moet uitleggen aan zijn regeringsleden of ze al dan niet naar 'aangebrande feestjes' mogen gaan. 'Zo niet, dan moeten daar consequenties aan hangen', aldus Tobback. 'Het uitgangspunt is: dit kan niet.'

'Is extreem-links zo hopeloos?'

'Ja, ik was aanwezig op de huldiging van een 90-jarige vriendelijke man, oud-VU-senator en vader van een Vlaams parlementslid (Lieve Maes, nvdr), in het gemeentehuis van Zaventem. Graag zelfs, Bob is een zeer verdienstelijk Vlaams-nationalist, op en top idealist en democraat. En dan? Is extreem-links zo hopeloos geworden dat ze van zulke onbenulligheden een politieke rel willen maken?', reageert Weyts.

Ook senator voor N-VA Karl Vanlouwe was op het feest. ‘Ik heb het aantal aanwezigen niet geteld’, zegt Vanlouwe aan Het Nieuwsblad. ‘Maar het waren er zeker meer dan twintig. Zij brachten hulde aan een echte democraat met een lange staat van dienst. De eis van PVDA is ridicuul. De partij moet onze geschiedenis eens beter bestuderen.’

'Het was een officiële viering in aanwezigheid van de Zaventemse burgemeester op het gemeentehuis', onderstreept Francken, 'die spreekt van een onaanvaardbare 'heksenjacht tegen een 90-jarige'. Volgens Francken wordt Maes binnen en buiten het Vlaams-nationalisme gerespecteerd voor zijn grote inzet en zijn democratische strijd voor de Vlaamse ontvoogding. 

De woordvoerder van N-VA-voorzitter Bart De Wever wil aan de zaak weinig woorden kwijt. ‘We gaan hier helemaal niet op reageren. We hebben wel andere en betere dingen te doen in Shanghai.’