Regeerakkoord unaniem positief onthaald door eurogroep
Foto: AP

Kersvers minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft maandag het federale regeerakkoord kort toegelicht op de eurogroep, de vergadering van de financieministers van de eurozone. Dat regeerakkoord werd door de 17 andere eurolanden en de Europese Commissie 'unaniem positief onthaald', zegt Van Overtveldt.

Eerder op de dag liet minister van Begroting Hervé Jamar weten dat het Belgische budget pas op 22 oktober aan de Commissie kan worden overgemaakt, een week later dan de wettelijk voorziene deadline van 15 oktober. De reden daarvoor is dat het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap hun begrotingshuiswerk niet op tijd klaar kunnen hebben.

'Met de Europese Commissie zijn we nu overeengekomen dat we op 15 oktober een beperkte presentatie van de begroting zullen doen', zegt Van Overtveldt vanop de eurogroep in Luxemburg. Dat is niet optimaal, geeft hij toe, maar hij kreeg van de Commissie het signaal dat dat nog net binnen de grenzen van het haalbare is. 'Als je weet dat 15 oktober heel, heel moeilijk was geworden, speel je beter open kaart. Een week later kan ook perfect.'

Uiteraard moet het budget dan helemaal op punt staan, benadrukt Van Overtveldt. 'Je moet ernstig blijven. We moeten die begroting correct en minutieus voorleggen, maar vooral daarna ook correct en minutieus uitvoeren.'

Tijdens zijn allereerste eurogroep mocht de minister het nieuwe regeerakkoord kort voorstellen. Hij ging onder meer in op het afgesproken begrotingstraject, dat voorziet in een structureel evenwicht in 2018, de structurele economische hervormingen en de aangekondigde beslissingen rond het arbeidsmarktbeleid. Dat zijn presentatie 'unaniem positief' werd onthaald, biedt perspectief, vindt Van Overtveldt. België kan de analyse van de begroting door de Commissie 'nu met een positief gevoel tegemoet treden'. Uiteraard, zegt de minister, heeft de Commissie nog niet in haar kaarten laten kijken wat betreft haar eindoordeel.

De eigenlijke vergadering was voor Van Overtveldt een hele belevenis, zegt hij. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de manieren waarop de Europese economie kan aangevuurd worden, maar tijdens die discussie werden geen specifieke landen besproken, dus ook niet Frankrijk.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig