Francken wil meer sans-papiers terugsturen
Theo Francken (N-VA) Foto: Belga
In de gesloten centra moeten er op korte termijn 100 extra plaatsen komen voor mensen zonder papieren. ‘Dat betekent 1.000 extra verwijderingen’, zegt Theo Francken (N-VA) die meteen duidelijk maakt dat een strenger terugkeerbeleid voor mensen zonder papieren – vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet – zijn prioriteit wordt..

‘Er zijn veel te weinig plaatsen in de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Als de politie nu een illegaal oppakt, moet zij hem vaak weer ­laten gaan omdat er bij Vreemdelingenzaken geen plaats is. Dan krijgt hij een bevel om het grondgebied te verlaten – soms twee, drie of vier keer. Die vicieuze cirkel wil ik doorbreken.’

‘Op korte termijn, zo snel mogelijk volgend jaar, zullen er 100 plaatsen in de gesloten centra bijkomen’, zegt Francken. Volgens hem is dat mogelijk met de bestaande capaciteit. ‘Er stonden enkele vleugels leeg, andere zijn gerenoveerd. 100 extra plaatsen betekent dat we ongeveer 1.000 illegalen meer zullen kunnen verwijderen.’

De komende vijf jaar wil hij nog meer. ‘Nederland heeft circa 2.000 plaatsen in gesloten centra. Ons land minder dan 600. Er zit nog rek op om de capaciteit uit te breiden. Dat is cruciaal als we de criminele illegaliteit willen bestrijden.’ Want, zegt Francken nog: ‘Criminele illegalen aanpakken, dat is mijn prioriteit. Niet het terugsturen van migranten die geïntegreerd zijn en in een knelpuntberoep werken.’

Francken wil het ook opnieuw mogelijk maken om gezinnen met minderjarige kinderen zonder verblijfspapieren in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel op te sluiten. In 2008 stopte de Belgische overheid met het opsluiten van families met kinderen, omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land daarvoor meermaals had veroordeeld.