~ 13 oktober 1914 ~ - Kinderen op de dool achter de IJzer

Verwilderde kinderen spelen hard oorlogsspel

Zonder vaders en moeders, en zonder andere rolmodellen dan de brutaliteit, lopen vele kinderen verloren in de Groote Oorlog. Onder hen de latere premier Achille Van Acker.

In Flanders Fields

Sommige kinderen zijn in oktober 1914 zo jong dat ze zich geen andere ­wereld kunnen voorstellen. Ze zien hun dolende moeder in ongewassen vodden, mensen die op koffers zitten en eten wat ze vinden ...