Minister van Werk Kris Peeters heeft in De Zevende Dag opnieuw de hand uitgestoken naar de sociale partners om mee te werken aan een sociaal-economisch macroplan.

Peeters mocht vanmorgen in De Zevende Dag toelichting komen geven bij een aantal elementen in het regeerakkoord. Volgens Peeters moeten de slimme indexsprong en de inspanning die gevraagd wordt aan de grote vermogens, echt resulteren in extra banen. De indexsprong moet volgens Peeters leiden tot een sterkere concurrentiepositie die omgezet kan worden in werkgelegenheid.

Peeters benadrukt dat het om een slimme indexsprong gaat, die om de twee jaar zal herbekeken worden. 'Voor de laagste inkomens hebben we 127 miljoen extra voorzien. De andere lonen worden maar voor twee jaar bevroren,' zegt de minister van Werk.

‘Vanuit die invalshoek staat ook in in het regeerakkoord dat we moeten gaan naar een sociaal-economisch macroplan, een toekomstplan waar we samen met de sociale partners ervoor zorgen dat al die maatregelen maximaal worden omgezet in jobs. Daarom herhaal ik ook dat wij zeker de sociale partners rond de tafel willen om in dialoog te komen tot zo’n toekomstplan,’ aldus Peeters.

'Ik weet dat de vakbonden nog tekst en uitleg zullen nodig hebben, maar ik nodig hen uit en ik hoop dat zowel de werkgevers als de werknemers hierop ingaan. De regering zal de sociaal-economische hervorming vorm geven, maar als dat gebeurt met de sociale partners, is dat zoveel krachtiger'.

Garanties op extra jobs?

Of er garanties zijn dat de indexsprong zal zorgen voor extra jobs? Peeters verwees naar het belang van het sociaal overleg, omdat er ook over andere zaken gesproken moet worden. En de werkgevers zouden slim genoeg moeten zijn om wat ze winnen bij de indexsprong en andere maatregelen om te zetten in jobs.
 
'Ik ga er ook van uit dat de werkgevers slim genoeg zijn om ervoor te zorgen dat deze inspanning die wij doen en die de mensen doen met de indexsprong om te zeggen: 'ja, we hebben nu een sterkere concurrentiepositie, we gaan dat omzetten in werkgelegenheid'. Dat is geen verplichting, maar ik vind dat ze dit aanbod, deze beslissing maximaal positief moeten omzetten in werkgelegenheid en stages enzovoort'.

Peeters zei verder nog dat hij het regeerakkoord met hart en ziel zal verdedigen. Hij gelooft ook niet dat de besparingsplannen van de regering Michel de economie zullen fnuiken. 'De vorige regering wilde door 17 miljard te besparen een begroting in evenwicht tegen 2016. Wij gaan 11 miljard besparen en gaan voor een begroting in evenwicht tegen 2018', aldus Peeters. 'De vorige regering was eigenlijk nog harder dan deze,' besloot Peeters.

Arco-regeling

Peeters kwam ook even terug op de regeling voor de Arco-coöperanten. In het regeerakkoord staat dat de coöperanten 40 procent van hun inleg terugkrijgen, terwijl de vorige regering nog 100 procent had beloofd.

Peeters herhaalde dat die staatswaarborg door Europa van tafel is geveegd, maar dat de regering nu toch werkt aan een regeling om een 'maximale tegemoetkoming' te doen. Volgens Peeters zullen de Arco-coöperanten vrijwillig op de regeling kunnen ingaan.

Vakbonden reageren lauw op uitgestoken hand

De vakbonden, die eerder deze week forse kritiek hadden op het regeerakkoord van de nieuwe regering van MR, N-VA, CD&V en Open Vld, reageren lauw op de uitgestoken hand. "Vergelijk het regeerakkoord met de memoranda van de werkgevers en met die van de vakbonden. Als je dat moet rechttrekken met een uitgestoken hand, dan wordt dat heel moeilijk", aldus ABVV-topman Rudy De Leeuw.

Ook de christelijke vakbond ACV, die deze week nog bij het CD&V-congres actie voerde, vindt het allesbehalve evident. "Natuurlijk gaan we naar een overlegtafel komen, maar het zal verduiveld moeilijk zijn om een winwinsituatie te creëren tussen werknemers en werkgevers, als die werknemers al op een heel grote achterstand zijn gezet", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig