Weyts belooft nog meer trajectcontroles
Foto: Lieven Van Assche
De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat in de toekomst nog meer inzetten op trajectcontrole. Dat heeft hij aangekondigd in een persbericht naar aanleiding van de VAB-Mobiliteitsbarometer. Daaruit bleek dat zeven op de tien weggebruikers voorstander is van meer trajectcontrole op de Belgische wegen.

Uit het onderzoek dat VAB liet uitvoeren bij 2.000 Belgische weggebruikers vanaf 18 jaar blijkt dat 7 op de 10 wil dat de trajectcontrole in België wordt uitgebreid. Voor 6 op de 10 ondervraagden moeten er vooral snelheidsbeperkende maatregelen komen in de bebouwde kom.

De VAB wil dat de effectiviteit van de huidige trajectcontroles wordt geëvalueerd alvorens de nieuwe systemen geïnstalleerd worden. ‘Het moet de bedoeling zijn om de bestuurders aan te zetten tot een meer verantwoord gedrag en niet tot het opdrijven van het aantal verkeersboetes’, zegt de VAB.

'Flitspaal zal niet verdwijnen'

Net zoals mobiliteitsorganisatie VAB haalt Weyts de positieve invloed van trajectcontrole aan op het verkeersbeeld. 'Mensen gaan niet bruusk in de remmen zoals bij flitspalen, om daarna opnieuw sneller door te rijden', laat Weyts optekenen. Maar het doorslaggevende element in zijn keuze voor meer trajectcontrole is het effect op het aantal ongevallen. 'De huidige trajectcontroles leidden tot een daling van het aantal letselongevallen en dus tot meer verkeersveiligheid.'

Hoewel Weyts nog meer zal inzetten op deze vorm van snelheidsbeperkende maatregelen, zal de flitspaal niet verdwijnen. 'Punctuele snelheidscontroles via flitspalen blijven natuurlijk wel zinvol en nodig op secundaire wegen bijvoorbeeld aan kruispunten, rode lichten, schoolomgevingen, doortochten in dorpskernen enzovoort', besluit de minister.

21 trajectcontroles

Vanaf 2015 wordt het aantal trajectcontroles in Vlaanderen alvast opgetrokken van 7 tot 21. Er komen 11 nieuwe trajecten in de provincie Antwerpen, 2 nieuwe trajecten in de provincie Vlaams-Brabant en 1 nieuw traject in de provincie Limburg. VAB wijst in een persbericht op de voordelen: de zware snelheidsovertredingen dalen spectaculair; er ontstaat een homogener verkeersbeeld met minder emissies van uitlaatgassen tot gevolg; het aantal ongevallen met gewonden daalt met 50 procent.

Radarverklikkers

De VAB-Mobiliteitsbarometer toont ook aan dat meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden gekant is tegen het gebruik van radarverklikkers in de wagen, zoals de Coyote. Zes op de tien ondervraagde weggebruikers wil ook dat voortaan enkel de zone wordt aangeduid waar een snelheidscontrole plaatsvindt, en dus niet de specifieke locatie.

De mobiliteitsorganisatie hoopt dat de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts meer werk zal maken van de communicatie rond het controlebeleid. ‘Dat we het in Vlaanderen niet goed aanpakken, blijkt uit onze slechte score inzake verkeersslachtoffers wanneer we dit in Europees kader bekijken’, besluit VAB.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig