Justitie. Geweld tegen kinderen verjaart minder snel
Het Brusselse Justitiepaleis. Foto: Photo News

De regering-Michel zal de verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen optrekken naar twintig jaar. Slachtoffers van seksueel geweld hebben zo meer tijd om een klacht in te dienen.

De verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen wordt opgetrokken naar twintig jaar. Dat hebben de federale onderhandelaars beslist in het regeerakkoord. De maatregel is vooral bedoeld om slachtoffers van seksueel geweld tijdens hun jeugd meer tijd te geven om een klacht in te dienen. De wet die een tijdelijk huisverbod invoert voor de plegers van intrafamiliaal geweld, wordt ook aangescherpt.

Wet voor Bende van Nijvel

Ook de verjaring van misdaden die met levenslang bestraft kunnen worden en in bende worden gepleegd wordt verlengd naar twintig jaar. Die maatregel lijkt vooral bedoeld om het onderzoek naar de bende van Nijvel te redden.

Daar is de verjaringstermijn al eens verdubbeld, een mogelijkheid die nu al in de wet is opgenomen. Maar dan nog dreigt het bendedossier helemaal te verjaren in november 2015. De verlenging moet de onderzoekers tien jaar extra de tijd geven.

Daarnaast bevat het regeerakkoord op het vlak van justitie nog een reeks andere hervormingen, die al langer bekend waren:

 • er komt een commissie die een hervorming van het strafwetboek moet voorbereiden, met nieuwe straffen als de verbeurdverklaring en het verbod om het grondgebied te betreden.
 • voor een reeks zeer zware feiten, zoals verkrachting, terrorisme, moord op een politieman, en in alle gevallen waarin levenslang uitgesproken wordt, kan de rechter beslissen dat een veroordeelde niet vervroegd vrijgelaten mag worden voor een bepaalde periode.
 • er komt een procedure waarbij verdachten schuldig kunnen pleiten en zo sneller hun straf kennen.
 • verdachten van misdaden op kinderen en zwangere vrouwen kunnen in bepaalde gevallen verplicht worden om een HIV-test te ondergaan.
 • er komt een nieuwe regulariseringsperiode voor illegale wapens.
 • het erfrecht wordt versoepeld, waardoor erflaters meer vrijheid krijgen in het bepalen wie hun erfenis krijgt.
 • het aantal toegestane casino’ stijgt naar elf, en ook op cruiseschepen in onze territoriale wateren kunnen casino’s toegelaten worden.

Veiligheid

De federale regering wil maatregelen nemen om de verspreiding van radicalisme in de gevangenissen tegen te gaan. Aanleiding zijn gevallen als Nizar Trabelsi, die werd veroordeeld voor zijn plannen om een aanslag te plegen tegen de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Trabelsi moest als gevangene voortdurend worden verplaatst om te vermijden dat hij andere gevangenen besmette met zijn radicalisme. Heel concreet is de aanpak nog niet. Het regeerakkoord verwijst naar het masterplan gevangenissen.

Daarnaast neemt de regering een reeks maatregelen in de strijd tegen radicalisme, die al langer duidelijk waren:

 • zo wordt de huurlingenwet aangepast en de straffen opgetrokken om Syriëstrijders te kunnen aanpakken. In geval van een dubbele nationaliteit zal zelfs de Belgische nationaliteit afgenomen kunnen worden. Wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt, kan de toegang tot het grondgebied worden ontzegd.
 • de strijd tegen Syriërstrijders wordt een prioriteit voor het gerecht. Bovendien zal ook de status van vluchteling of asielzoekers ingetrokken kunnen worden in geval van terroristische activiteiten, net als de verblijfsvergunning.
 • bij vermoedens dat iemand zich aan terrorisme schuldig zal maken, kan het paspoort worden ingetrokken.
 • teruggekeerde Syriëstrijders worden opgevolgd. De informatiekanalen daarvoor kan beter samenwerken. er komt overleg met de regio’s, onder meer over de mogelijkheid om een ‘maatschappelijke tegemoetkoming’ te geven aan voormalige strijders die deelnemen aan een deradicaliseringsprogramma.
 • er komt een wet om haatzaaiende websites beter te kunnen bestrijden.