Regering Michel forceert minimale dienstverlening bij NMBS
Foto: Bart Dewaele

De tekst van het federale regeerakkoord is beschikbaar. Een van de opvallende vaststellingen is dat de regering doorzet met haar eis dat de NMBS een minimale dienstverlening moet leveren.

De regering wil dat het spoorbedrijf ‘na overleg met de sociale partners’ een voorstel uitwerkt dat in geval van staking toch een gegarandeerde dienst voorziet. En, zo gaat de tekst verder, ‘indien geen akkoord kan bereikt worden binnen een redelijke termijn zal de regering zelf een wetgevend initiatief nemen.’ Geraakt het spoor en de sociale partners er samen niet uit, dan zal de regering dus zelf de minimale dienstverlening afdwingen. Maar volgens het regeerakkoord ‘zal geen afbreuk gedaan worden aan het stakingsrecht.

Tijdens de onderhandelingen bleek al dat de regeringspartners de minimale dienstverlening overwogen. Daar kwam toen prompt kritiek op van vakbondszijde en juristen. het idee zou juridisch en maatschappelijk niet te realiseren zijn. Een veilige minimale dienstverlening zou bijzonder lastig te organiseren vallen door de complexiteit van het spoor, en zou meteen het stakingsrecht uithollen.

Die kritiek heeft dus geen indruk gemaakt. De NMBS en de vakbonden zullen zelf een minimale dienstverlening moeten organiseren, zoniet dwingt de regering er hen toe.