Sms-dienstenbedrijf Allopass krijgt een boete van 10.000 euro voor opzettelijke en ernstige inbreuken op de Ethische Code voor de telecommunicatie. Zo heeft de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie geoordeeld.

Het Franse bedrijf Allopass verstuurde sms-berichten via het nummer 3907 met helderziendenadvies. De Ethische Commissie kreeg in 2013 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie verschillende klachten door van klagers die ongevraagd berichten kregen. Ze moesten voor het ontvangen bericht ook telkens twee euro betalen.

De tenlastelegging luidde dat Allopass na registratie gebruikers niet de nodige, gratis welkomstberichten stuurde en dat het gebruikers van de chatdienst onterecht liet betalen voor ontvangen berichten. Allopass erkent de inbreuken, maar vroeg om geen boete op te leggen omdat de problemen, die te wijten zouden zijn aan een technische fout, opgelost zouden zijn en omdat het te goeder trouw zou hebben gehandeld.

De Belgische telecomregulator BIPT stelde echter vast dat ook nadien de problemen aanhielden en dat ook welkomstberichten aangerekend bleven. De Ethische Commissie oordeelde daarom dat ‘de opzettelijke aard van de inbreuken vaststaat aangezien ze blijven duren’.

De Commissie stelde verder niet anders te kunnen dan de inbreuken als ernstig te beschouwen omdat van mei 2013 tot december 2013 ‘een aanzienlijk bedrag illegaal is gefactureerd’. De Commissie gaf de grootte van het illegaal verkregen bedrag echter niet vrij.

Allopass werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 10.000 euro en de dossierkosten ter waarde van 810 euro. Ook moet het gedupeerden terugbetalen.