Bouwgroep BAM schrapt 650 banen
Foto: 1Veertje
De Nederlandse bouwgroep BAM gaat haar activiteiten reorganiseren door een reeks werkmaatschappijen te groeperen. Dat zal gevolgen hebben voor 650 banen, vooral kantoorfuncties, in Nederland. De zes werkmaatschappijen in België worden gebundeld in BAM Belgium, zo maakte de bouwgroep woensdag bekend. Volgens de bouwgroep zullen de gevolgen voor de Belgische werknemers 'uiterst beperkt' blijven.

BAM is in België actief met de werkmaatschappijen Interbuild, Galère, BAM Technics, Betonac, CEI-De Meyer en Kaïros, zo staat op de website van de groep. Die zullen allemaal gebundeld worden onder de noemer 'BAM Belgium'. Bij BAM in België werken '2000 à 3000 mensen'. Ook in Nederland worden werkmaatschappijen gegroepeerd; daar gaat het van twaalf naar twee (BAM Bouw en vastgoed en BAM Infra). 

‘De organisatorische aanpassingen beogen dat BAM extern effectiever in de diverse markten kan opereren en intern meer efficiency kan bereiken’, klinkt het in een persbericht. Die organisatorische aanpassingen bedreigen 650 banen, hoofdzakelijk in Nederland. 'Het overige banenverlies is te verdelen over de andere landen waar BAM actief is', aldus de woordvoerder. 'De gevolgen voor België zullen dus uiterst beperkt zijn.'

'Sinds de crisis elk jaar raak'

BAM is ook actief in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Wereldwijd stelt de groep 23.000 mensen tewerk. De vakbonden in Nederland zeggen geschokt te zijn over de omvang van de ingreep. Ze wijzen erop dat bij BAM sinds 2009 al meer dan 1.000 banen banen zijn verdwenen. 'Sinds de crisis is het elk jaar raak geweest', klinkt het.

De reorganisatie maakt deel uit van een eerder aangekondigd programma om 100 miljoen euro aan kosten te besparen. Dat doel moet eind 2015 zijn bereikt. Ook moet het werkkapitaal duurzaam met 300 miljoen euro worden verlaagd. De eenmalige herstructureringskosten worden geraamd op 80 tot 100 miljoen euro.

Volgens Rob van Wingerden, die begin deze maand Nico de Vries afloste als topman bij de grootste bouwonderneming van Nederland, zijn de maatregelen nodig om de resultaten te verbeteren. Die stonden de laatste tijd onder druk door slechte marktomstandigheden en tegenvallers bij een aantal grote projecten.

In de eerste helft van het jaar draaide BAM op operationeel niveau quitte, maar bleef onder de streep een verlies staan van 6,6 miljoen euro. Voor de duidelijkheid: de Nederlandse bouwgroep BAM is niet dezelfde als de 'Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel' (BAM), hoewel de Nederlanders eveneens meedongen naar het bouwen van de Oosterweelverbinding.