Crevits geeft niet toe aan studenten
Foto: Photo news

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft donderdag een delegatie van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) ontvangen op haar kabinet. De studenten overhandigden een open brief waarin ze nogmaals hun bezorgdheid uiten over het inschrijvingsgeld en de kwaliteit in het hoger onderwijs.

Een tweeduizendtal studenten heeft donderdagnamiddag betoogd in Brussel tegen de besparingen en het hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Spandoeken met de schoppenaas, het symbool van de actie, waren prominent aanwezig tijdens het protest.

De studenten hadden een niet mis te verstane boodschap voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. ‘Meer centen voor de studenten’ en ‘Bespaar niet, verzeker onze toekomst’ schreeuwden de studenten in het centrum van Brussel.

Niet alleen de Vlaamse studenten liepen mee in de optocht, ook de Franstalige studentenbeweging kwam de Vlaamse studenten steunen. ‘Wie zegt dat dit ook niet in het zuiden van het land en in Brussel kan gebeuren?’, vraagt Orville Pletschette van de Union Syndicale Etudiante zich af.

Verhoging inschrijvingsgeld 

De VVS beschouwde het onderhoud met de minister als positief, al kregen hun 'klachten over de besparingen geen gehoor', aldus Bram Roelant, voorzitter van de VVS. 'De studenten zullen hun acties blijven verderzetten', te beginnen met de studentenmanifestatie die donderdagnamiddag in Brussel wordt gehouden.

Onderwijsminister Crevits is vertrouwd met de grieven van de studenten. Zij vrezen dat een hoger inschrijvingsgeld de toegang tot het hoger onderwijs zal bemoeilijken. Toch blijft de kans op een verhoging van het inschrijvingsgeld hoog want 'niet de studiegelden vormen een drempel voor de toegang tot het hoger onderwijs, wel de foute studieoriëntering', zegt Crevits. Hoe hoog dat inschrijvingsgeld nu zal liggen, gaf de CD&V-politica niet mee.

Ademruimte

De VVS is daarnaast bezorgd over de manier waarop de overheid en de instellingen op de kwaliteit in het hoger onderwijs toekijken. 'Universiteiten en hogescholen gebruiken de besparingswoede om de opleidingsvisitaties op te schorten. Ze zijn bang dat de rede op een gegeven moment terugkeert, en daarmee het besef dat besparen op kwaliteit geen goed idee is', stelt de koepelorganisatie van de studentenverenigingen in haar open brief.

Crevits deelt die mening. 'In samenspraak met de universiteiten en hogescholen zijn we aan het bekijken hoe we het controlemechanisme soberder kunnen maken, zodat de instellingen weer meer ademruimte krijgen', aldus Crevits. Het gaat dan voornamelijk over administratieve ademruimte.

Tot slot maakte de minister nogmaals duidelijk dat de besparingen in het onderwijs hoe dan ook onvermijdelijk zijn. 'Heel het onderwijs zal 190 miljoen euro moeten besparen.'