Aantal scheidingen daalt, maar...
Foto: VJE

Het aantal echtscheidingen in België blijft dalen: in twee jaar tijd met bijna een tiende, melden de Sudpresse-kranten. Maar men gaat er toch van uit dat het aantal scheidingen relatief gezien stijgt.

Volgens de statistische dienst van de federale overheidsdienst Economie registreerden de gemeenten in totaal bijna 25.000 scheidingen in 2013. In 2012 waren het er nog meer dan 26.000, in 2011 bijna 28.000.

Toch blijft het cijfer hoog liggen. Ongeveer veertig procent van de huwelijken die nu worden afgesloten, eindigt in echtscheiding. Experts gaan ervan uit dat dat cijfer nog steeds stijgt, al hangt dat ook af van sociaal-economische omstandigheden.

'In absolute cijfers is het normaal dat het aantal scheidingen afneemt', zegt Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de ULB. 'Het aantal getrouwde Belgen neemt jaar na jaar af. Wettelijk en feitelijk samenwonen worden almaar populairder.'